Baroul București: Convocare Adunarea Generală Ordinară

Baroul București: Convocare Adunarea Generală Ordinară

05 februarie 2018

HOTĂRÂRE

Având în vedere necesitatea organizării Adunării Generale Ordinare anuale,
Luând în considerare dispozițiile art. 51 – art. 55, art. 56 alin. (2) lit. a), r) și s) și art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată,
În temeiul prevederilor art.  65, art. 66, art. 67, art. 68, art. 76 alin. (6), art. 81 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Baroului București în ziua de luni, 5 martie 2018, ora 15.00, în Sala Mare a Palatului din București, cu următoarea ordine de zi […citește mai mult]