Baroul București: Hotărâre privind organizarea Adunărilor Generale Ordinare și de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București – mai 2019

Baroul București: Hotărâre privind organizarea Adunărilor Generale Ordinare și de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București – mai 2019

17 ianuarie 2019

HOTĂRÂRE

Având în vedere necesitatea organizării Adunărilor Generale Ordinare și de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București,
Luând în considerare dispozițiile art. 50- 54, art. 55 alin. (2) lit. a), s) și ș) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată,
În temeiul prevederilor art. 65-70, art. 71 alin. (1) și (5), art. 72 alin. (1), art. 73 alin. (6), art. 74 alin. (1) și art. 269 alin. (1) din Statutul Profesiei de Avocat, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI,
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București în ziua de 4 mai 2019, ora 09.00, la Sala Mare a Palatului din București, cu următoarea ordine de zi: [citește mai mult…]