Baroul Cluj: Convocarea Adunării generale ordinare a Baroului Cluj și a Filialei Cluj a CAA pe data de 10 martie 2017

Baroul Cluj: Convocarea Adunării generale ordinare a Baroului Cluj și a Filialei Cluj a CAA pe data de 10 martie 2017

20 februarie 2017

Consiliul Baroului Cluj, în temeiul Art.53 din Legea Nr.51/ 1995 și Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA, în temeiul art.68 alin.3 din Statutul CAA, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A BAROULUI CLUJ ŞI A FILIALEI CLUJ A CAA pe data de 10 Martie 2017 orele 14,00 la HOTEL NAPOCA din Cluj-Napoca, Str.O.Goga Nr.1, Cartierul Grigorescu […citește mai mult]