Baroul Dolj: Suprataxarea serviciilor OCPI în avantajul notarilor

Baroul Dolj: Suprataxarea serviciilor OCPI în avantajul notarilor

05 februarie 2019

       Suprataxarea serviciilor OCPI în avantajul notarilor

Baroul  Dolj își exprimă dezaprobarea si totodată îngrijorarea față de modul   discriminatoriu și vădit vătămător în care a fost formulat și adoptat Ordinul Președintelui ANCPI 16/17.01.2019, care va intra în vigoare începând cu data de 04.02.2019.

Ordinul în discuție conține dispoziții care vor afecta exercitarea profesiei de avocat, pe de o parte prin introducerea unui tratament discriminatoriu în raport de alte profesii juridice, în speță notarii publici, iar pe de altă parte prin îngrădirea accesului la justiție, constând în introducerea nejustificată a unei suprataxări pentru prestarea unor servicii exclusiv cu referire la acte necesare în activitatea judiciară a profesioniștilor avocați.

În concret, apreciem discriminatorie formularea art.8, alin.6 din Ordin ,care creează un avantaj absolut nejustificat notarilor publici în raport cu avocații care sunt profesioniști ai dreptului și persoane fizice autorizate în condițiile legii.

Astfel, este inacceptabil ca doar notarii publici să beneficieze de acces gratuit la consultarea cărților funciare existente în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară, iar avocații legal înscriși în Barouri să nu beneficieze de un tratament similar [citește mai mult…]