Baroul Tulcea: Adunarea Generală a Avocaţilor, sâmbătă 23 februarie 2019, orele 09,00

Baroul Tulcea: Adunarea Generală a Avocaţilor, sâmbătă 23 februarie 2019, orele 09,00

05 februarie 2019

C O N V O C A T O R – Consiliul Baroului Tulcea, întrunit în şedinta din data de 31 ianuarie 2019 convoacă Adunarea Generală a Avocaţilor, sâmbătă 23 februarie 2019 , ORELE 09,00 , cu următoarea ordine de zi:
1. Dare de seamă asupra activităţii Consiliului Baroului Tulcea de la ultima Adunare Generală – până în prezent (perioada 10.02.2018 – 23.02.2019);
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului Baroului Tulcea pe baza Raportului Comisiei de Cenzori;
3. Prezentarea Raportului Comisiei de Disciplină a Baroului;
4. Prezentarea proiectului bugetului Baroului Tulcea pentru anul 2019;
5. Adoptarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Filialei C.A.A. Tulcea pentru anul 2019 și comunicarea acestuia la C.A.A. spre aprobare;
6. Descărcarea de gestiune a Consiliului Filialei Tulcea al C.A.A. pe baza Raportului Comisiei de Cenzori;
7. Alegerea avocaţilor care să reprezinte Baroul Tulcea la Congresul Avocaţilor din anul 2019, conform normei de reprezentare prevăzută de Statutul profesiei [citește mai mult…]