BULETIN INFORMATIV al Consiliului Uniunii şi al Comisiei Permanente a U.N.B.R., Serie Nouă, Anul IV, Numărul 14, 25 mai 2017

BULETIN INFORMATIV al Consiliului Uniunii şi al Comisiei Permanente a U.N.B.R., Serie Nouă, Anul IV, Numărul 14, 25 mai 2017

01 iunie 2017

Publicăm BULETINUL INFORMATIV al Consiliului Uniunii şi al Comisiei Permanente a U.N.B.R., Serie Nouă, Anul IV, Numărul 14, 25 mai 2017

Din cuprins:

Partea I: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA COMISIEI PERMANENTE A UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

A. Activitatea Comisiei permanente în ședințe de lucru

1. Ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 20 ianuarie 2017
2. Ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 17 februarie 2017
3. Ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 22 martie 2017

B. Activitatea Comisiei Permanente a U.N.B.R. între ședințe

Partea II: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONSILIULUI UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

1. Ședința Consiliului U.N.B.R. din data de 18 februarie 2017
2. Ședința Consiliului U.N.B.R. din data de 23 martie 2017

Partea III: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONGRESULUI AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA 23-25 martie 2017

Partea IV: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA BAROURILOR

Anexe la BULETINUL INFORMATIV Numărul 14, 25 mai 2017:

1. Anexa la Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 207/2017 – Investiții C.A.A. incluse în Programul anual de investiții pentru anul 2017

2. Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017 prin care a fost adoptate: Regulamentul de pensii, Regulamentul privind alte drepturi de asigurări sociale, Regulamentul creanțelor contributive și Regulamentul privind organizarea și funcționarea comisiilor de cenzori aflate în structura C.A.A.

  • A. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017 – Regulamentul de pensii;
  • B. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017 – Regulamentul privind alte drepturi de asigurări sociale;
  • C. Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017 – Regulamentul creanțelor contributive;
  • D. Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017 – Regulamentul privind organizarea și funcționarea comisiilor de cenzori aflate în structura C.A.A..

3. Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 112/18.02.2017 – Memorandum privind recunoașterea reciprocă la nivel transfrontalier a pregătirii continue a avocaților (16/09/2016)

4. Anexa la Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 222/23.03.2017 – Regulament de lucru al comisiilor și grupurilor de lucru ale U.N.B.R.

5. Anexa la Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 223/23.03.2017 – Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină din cadrul U.N.B.R.