COMUNICAT privind întâlnirea de lucru din 30.05.2019 a Președintele UNBR av. dr. Gheorghe Florea împreună cu consilierul coordonator SAJ al Baroului București, av. Mihai Ciobanu și Ministrul Justiției, doamna Ana Birchall împreună cu Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Casație, domnul Bogdan Licu.

COMUNICAT privind întâlnirea de lucru din 30.05.2019 a Președintele UNBR av. dr. Gheorghe Florea împreună cu consilierul coordonator SAJ al Baroului București, av. Mihai Ciobanu și Ministrul Justiției, doamna Ana Birchall împreună cu Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Casație, domnul Bogdan Licu.

30 mai 2019

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România av. dr. Gheorghe Florea împreună cu consilierul coordonator al Serviciului de Asistență Judiciară al Baroului București, av. Mihai Ciobanu, au participat astăzi, 30 mai 2019, la sediul Ministerului Justiției, la întâlnirea de lucru cu Ministrul Justiției, doamna Ana Birchall și Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Casație, domnul Bogdan Licu.

Prezentăm mai jos COMUNICATUL redactat cu această ocazie, spre informarea tuturor avocaților:


C O M U N I C A T

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România av. dr. Gheorghe Florea împreună cu consilierul coordonator al Serviciului de Asistență Judiciară al Baroului București, av. Mihai Ciobanu, au participat astăzi, 30 mai 2019, la sediul Ministerului Justiției, la întâlnirea de lucru cu Ministrul Justiției, doamna Ana Birchall și Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Casație, domnul Bogdan Licu.

La întâlnire au participat și persoane din conducerea Ministerului Justiției, Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, directori ai Departamentelor Economico-Financiare ale celor 2 instituții, consilieri.

În cadrul întâlnirii s-au analizat implicațiile financiare ale aplicării prevederilor Protocolului privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală, încheiat la 14 februarie 2019. Totodată, au fost abordate procedurile, formalitățile și durata intervalului dintre data la care sunt efectuate prestațiile avocaților în cadrul asistenței judiciare și data aprobării la plată și a ordonanțării sumelor cuvenite avocaților, în condițiile legii.

Reprezentanții Ministerului Justiției și ai Ministerului Public au prezentat constrângerile bugetare create prin încheierea Protocolului fără existența unei fundamentări bugetare adecvate cuantumului remunerațiilor convenite, în condițiile în care proiecția bugetară a anului 2019 a fost concepută și aprobată de Parlament pe baza datelor care au avut în vedere Protocolul anterior dintre entitățile prevăzute de lege, iar suplimentarea alocațiilor bugetare solicitată de Ministrul Justiției imediat după semnarea Protocolului nu a fost aprobată.

S-a exprimat disponibilitatea doamnei Ministru al Justiției și a domnului Procuror General de a identifica soluții pentru ca în condițiile date să fie achitate toate prestațiile efectuate de avocați, cu respectarea prevederilor Protocolului. S-a propus încheierea unui Act adițional prin care să se stabilească un mecanism corespunzător garantării aplicării Protocolului, în condițiile legii, după consultarea Ministerului Finanțelor Publice. S-a solicitat ca reprezentanți desemnați de fiecare dintre instituțiile semnatare ale Protocolului să procedeze la elaborarea Proiectului Actului adițional. S-a convenit ca, de urgență, să se constituie un Grup de lucru inter-instituțional care să examineze și să propună soluții pentru interpretarea și aplicarea unitară a Protocolului, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Delegația UNBR a continuat discuțiile cu reprezentanții Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. S-au analizat situațiile rezultate din comunicările și memoriile/solicitările  înaintate de barouri (transmise U.N.B.R.) care vizează restanțele datorate pentru prestații la urmărirea penală, ori dificultățile sau „practicile neunitare” create în aplicarea dispozițiilor Noului Protocol, în condițiile în care între data încheierii Protocolului anterior și data încheierii Noului Protocol au fost în vigoare aceleași reglementări prevăzute în Codul de Procedură Penală. S-a reafirmat disponibilitatea Procurorului General de a se identifica și a se asigura resurse pentru plata la zi a tuturor prestațiilor efectuate la urmărirea penală și de a se colabora pentru fundamentarea temeinică a necesarului preliminat pentru completarea resurselor bugetare alocate cu destinația asigurării plății avocaților desemnați din oficiu, până la inițierea procedurilor de rectificare a prevederilor Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.