COMUNICAT privind ședința din 08 noiembrie 2019 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România

COMUNICAT privind ședința din 08 noiembrie 2019 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România

08 noiembrie 2019

COMUNICAT

Astăzi, 08 noiembrie 2019, a avut loc ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) în București.

Pe ordinea de zi au figurat și au fost dezbătute următoarele teme:

a) Candidaturile pentru demnitatea de membru în Consiliul de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților. Comisia Permanentă a stabilit că avocații pensionari (indiferent dacă aceștia se află sau nu în continuarea activității) pot să candideze doar pe locurile alocate avocaților pensionari, fără ca cei care dețin calitatea de avocat pensionar în activitate să poată opta sau să poată candida concomitent pe locurile alocate avocaților aflați în activitate.

Totodată, s-a analizat ipoteza în care candidatul ales în Consiliul CAA se pensionează în timpul exercitării mandatului și a constatat că, în conformitate cu principiul tempus regit actum, mandatul va continua.

În urma analizării documentelor depuse de candidați potrivit Regulamentului de alegeri aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 28/2019, Comisia Permanentă a validat toate candidaturile emise. S-au încunoștințat toți candidații și a fost informat Consiliul UNBR

b) Măsuri organizatorice privind Examenul de absolvire al Institutului de Pregătire și Perfecționare a avocaților (I.N.P.P.A.), sesiunea noiembrie 2019. Au fost prezentate datele de examen (probe orale: 11-20 noiembrie, reexaminări: 21 noiembrie, proba scrisă: 24 noiembrie). A fost aprobată comisia de examen.

La acest punct la ordinea de zi, Directorul INPPA a propus iar Comisia Permanentă a aprobat ca anul I de pregătire profesională inițială (pentru avocații stagiari care au fost înscriși pe tabloul avocaților până la data de 3 octombrie 2019, inclusiv) să înceapă la data de 25 noiembrie a.c., care va debuta cu o deschidere festivă organizată în fiecare centru INPPA

c) Realizarea Proiectelor U.N.B.R. pentru mandatul 2019-2023. S-a făcut o informare cu privire la demersurile privind asigurarea unui sediu funcțional, în cadrul proiectului Cartierul Justiției sau în afara acestui proiect.

Comisia Permanentă a constatat că în ceea ce privește constituirea grupurilor de lucru se impune ca acestea să fie create pe materii de drept ori pe domenii de interes (de ex: grupul de lucru privind informatizarea profesiei de avocat, grup de lucru privind asistența judiciară, grup de lucru privind fiscalitatea, grupul privind secretul profesional, confidențialitate și spălarea banilor, etc.).

S-a decis ca în luna decembrie să fie organizată seara parlamentară.

S-a decis să fie constituită o comisie care să analizeze (și să ia măsuri) cu privire la societățile care prestează ilegal activități specifice profesiei de avocat.

d) Proiecția bugetului U.N.B.R. pentru anul 2020. A fost prezentat un proiect de buget, cu privire la care s-a decis că reprezintă varianta de lucru pe baza căreia membrii Comisiei Permanente urmează să prezinte amendamente, în așa fel încât Proiectul de buget să poată fi aprobat la următoarea ședință a organelor profesiei cu drept de decizie.

e) Avizarea Calendarului activități ale organelor centrale de conducere a profesiei de avocat pentru anul 2020. Calendarul evenimentelor, după aprobarea acestuia de către Consiliul UNBR, va fi afișat pe site UNBR și va fi transmis barourilor, pentru ca acestea să își planifice activitățile la nivel local.

f) Informare privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară (R.N.P.M.).

Președintele Traian Briciu a informat despre întâlnirea cu agenții operatorului UNBR al RNPM și despre decizia de a se forma un grup de lucru care va formula propuneri de îmbunătățire a legislației în vigoare și a proiectului de lege care a ajuns pe agenda Camerei Deputaților (în comisii).

Au fost soluționate un număr de 48 lucrări curente (soluțiile se comunică barourilor sau persoanelor interesate), din care un număr de 11 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate al avocaților.

Deciziile cu caracter public luate în cadrul Comisiei Permanente urmează să fie redactate și publicate pe pagina de internet a Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Ședința a început la ora 11.00 și s-a încheiat la ora 20.30.

*

Dezbaterile se vor relua mâine dimineață asupra următoarelor puncte ale ordinii de zi:

g) Aprobarea „Ghidul de bune practici în relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați”, elaborat în implementarea Proiectului TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, beneficiar Consiliul Superior al Magistraturii;

h) Discutarea Raportului Mecanismului de Cooperare și de Verificare (MCV) al Comisiei Europene privind România pentru 2019.

COMISIA PERMANENTĂ A UNBR