COMUNICAT. Uniunea Națională a Barourilor din România a participat miercuri, 01 aprilie 2015, la sediul Ministerului Justitiei, la întâlnirea de lucru pentru definitivarea Planului de acţiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020.

COMUNICAT. Uniunea Națională a Barourilor din România a participat miercuri, 01 aprilie 2015, la sediul Ministerului Justitiei, la întâlnirea de lucru pentru definitivarea Planului de acţiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020.

02 aprilie 2015

COMUNICAT

În ziua  de 1 aprilie 2015, UNBR a participat, la sediul Ministerului Justitiei, la   întâlnirea de lucru pentru definitivarea Planului de acţiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020, aprobată prin HG nr. 1155/201.

Vă informăm că s-au adoptat următoarele măsuri:

1. S-a propus şi s-a acceptat ca preşedintele UNBR să participe la toate şedinţele Consiliului de Management Strategic (format din conducerea la vârf a MJ, CSM, MP, ICCJ);

2. S-a decis ca reprezentanţii UNBR să facă parte din comisiile/grupurile tehnice: (1) CT managementul resurselor umane în sistemul judiciar, (2) CT de monitorizare  implementării noilor coduri (3) CT practică judiciară unitară, (4) CT transparență și acces, (5) CT resurse materiale, (6) CT statistică judiciară și IT, inclusiv resurse, (7) CT Monitorizare, evaluare, revizuire a Planului de acțiuni, astfel că UNBR va fi implicat în toate măsurile stabilite în Plan ce vizează aceste domenii;

3. A fost acceptat ca UNBR să fie implicat în măsurile care vizează pregătirea sistemului de probaţiune pentru implementarea noilor reglementări, iar, dacă se va constitui o comisie tehnică în materie, să facă parte din aceasta;

4. S-a căzut de comun acord ca UNBR să fi autoritate responsabilă alături de MJ în ce priveşte adaptarea şi optimizarea aplicaţiei ECRIS, pentru aplicaţiile privind tabloul avocaţilor şi asistenţa judiciară, care vor fi incluse obligatoriu în acest sistem;

5. S-a agreat ca UNBR să fie implicat în activităţile ce ţin de aplicarea măsurii privind Consultarea sistemului judiciar în procesul de revizuire a Constituţiei atunci când modificările vizează funcționarea sau eficiența sistemului judiciar, statutul judecătorilor și/ sau al procurorilor, principiile statului de drept;

6. S-a acceptat ca măsură obligatorie de implementat codul de conduită pentru relația avocat-judecător; urmând să se poarte discuţii ca acesta să fie obligatoriu şi în cazul procurorilor;

7. A fost agreată inserarea unei măsuri obligatorii având ca obiect Protocolul dintre MJ şi UNBR privind prestaţiile din oficiu, UNBR având calitatea de instituţie responsabilă;

8. S-a căzut de acord cu privire la inserarea unei măsuri privind asigurarera spaţiilor pentru avocaţi (inclusiv dotări) în condiţiile art. 38 din Legea nr. 51/1995, măsura urmând să aibă un buget clar (va fi avută în vedere şi la instanţele deja existente şi la cele ce vor fi construite); pentru aceasta, trebuie ca UNBR să comunice un set minim de reguli privind mărimea şi dotarea acestor spaţii în funcţie de instanţe;

Pentru aceasta, barourile trebuie să comunice până marţi 07.04.2015, un astfel de necesar, ţinând cont de instanţele existente pe raza lor şi, eventual, de numărul avocaţilor din cadrul acestuia) pentru a fi transmis cât mai curând la MJ.

9. S-a căzut de acord asupra implementării măsurii privind realizarea sau modificarea / completarea codurilor de conduită de la nivelul tuturor profesiilor juridice organizate în mod autonom şi a mediatorilor, inclusiv în ce priveşte avocaţii; etc, care are stabilită finanţare externă nerambursabilă (POCA – Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020)

10. S-a convenit includerea ROLII şi a UNBR, alături de MJ, CSM etc ca organisme responsabile pentru implementarea măsurii privind programul informatic îmbunătăţit pentru accesarea jurisprudenţei naţionale relevante, cu motoare eficiente de căutare; măsura are prevăzută finanţare şi de la bugetul de stat şi necesită acordul ROLII dacă doresc să devină autoritate responsabilă;

11. S-a căzut de acord cu privire la reformularea sau eliminarea măsurii „Dezvoltarea sistemului de acordare de asistență juridică gratuită, de către membrii profesiilor juridice, anterior apelării la instanță”, iniţiativă care apatine reprezentanţilor societăţii civile (dintre care au fost enumerate Expert Forum, Funky Citizen, So Just);

12. S-a agreat implicarea UNBR în măsura privind educaţia juridică în structurile învăţământului preuniversitar.

Din discuţii a reieşit că proiectul va fi pus în dezbatere publică după data de 15.04.2015.