Comunicatul Baroului Sălaj cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

Comunicatul Baroului Sălaj cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

10 iunie 2020

C O M U N I C A T

Urmare a Comunicatului adus la cunoştinţa opiniei publice de Baroul Iaşi, prin care se arată că Baroul Iaşi nu a emis niciun Comunicat cu privire la incidentul care a avut loc la data de 25 februarie 2020 în timpul şedinţei de judecată condusă de doamna judecător Ştefan Georgiana-Livia din cadrul Tribunalului Iaşi, precum şi împrejurarea că, la data de 04 iunie 2020, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea cererii de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna judecător Ştefan Georgiana-Livia, iar, din oficiu, a hotărât apărarea independenţei aceleiaşi doamne judecător.

Baroul Sălaj îşi exprimă susţinerea şi solidaritatea faţă de punctul de vedere al conducerii Baroului Iaşi şi al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, manifestând, în acelaşi timp, serioase rezerve în legătură cu obiectivitatea şi imparţialitatea admiterii de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a cererii de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna judecător Ştefan Georgiana-Livia.

Baroul Sălaj îşi exprimă regretul pentru producerea unui asemenea incident, care este de natură să afecteze negativ colaborarea instituţională normală care ar trebui să existe între cele două profesii juridice dar, mai ales, credibilitatea şi obiectivitatea înfăptuirii actului de justiţie la nivelul percepţiei publice, în general, şi al justiţiabililor, în special.

De asemenea,  Baroul Sălaj constată cu îngrijorare că numărul unor astfel de incidente izolate la nivel naţional este în creştere continuă, atât ca frecvenţă, cât şi ca diversitate şi adresează rugămintea către Consiliul Superior al Magistraturii să-şi intensifice eforturile în vederea diminuării până la dispariţie a atitudinilor de impoliteţe profesională, de aroganţă şi chiar de lipsă de umanitate manifestate de anumiţi magistraţi pe parcursul şedinţelor de judecată.

Baroul Sălaj rămâne adeptul ideii că numai prin dialog constructiv, bazat pe respect reciproc interprofesional şi bună-credinţă, se pot identifica soluţiile optime pentru evitarea unor asemenea derapaje instituţionale şi recomandă Consiliului Superior al Magistraturii să evite subiectivismul inerent în conţinutul hotărârilor pe care le adoptă.

Baroul Sălaj îi asigură pe confraţii din Baroul Iaşi de întreaga solidaritate şi susţinere în toate demersurile pe care le iniţiază în vederea asigurării respectării şi apărării drepturilor şi intereselor legitime ale profesiei de avocat.

DECANUL BAROULUI SĂLAJ

Av. BOGDAN ILEA


Comunicatul a fost publicat pe pagina de web a Baroului Sălaj și poate fi vizualizat AICI