Concluziile dezbaterii „Dreptul la asistență judiciară în materie penală. Importanța accesului la avocat pentru persoanele aflate în detenție”, prilejuite de celebrarea Zilei Europene a Avocaților 2019

Concluziile dezbaterii „Dreptul la asistență judiciară în materie penală. Importanța accesului la avocat pentru persoanele aflate în detenție”, prilejuite de celebrarea Zilei Europene a Avocaților 2019

25 octombrie 2019

Concluziile dezbaterii „Dreptul la asistență judiciară în materie penală. Importanța accesului la avocat pentru persoanele aflate în detenție”, prilejuite de celebrarea Zilei Europene a Avocaților 2019

 

Cu ocazia Zilei Europene a Avocaților, care se celebrează la 25 octombrie, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și Baroul București au organizat dezbaterea:  „Dreptul la asistență judiciară în materie penală. Importanța accesului la avocat pentru persoanele aflate în detenție”.

Tematica acestui eveniment este propusă anual de  Consiliul Barourilor Europene (CCBE) pentru a  încuraja uniunile profesionale ale avocaților să supună atenției publice problemele acute cu care se confruntă statul de drept din perspectiva accesului la justiție și al dreptului la apărare. Acest eveniment se desfășoară simultan în toate țările europene în scopul de a promova valorile comune ale avocaților,  rolul lor intrinsec în apărarea statului de drept, precum și contribuția lor la sistemul de justiție.

În cadrul evenimentului, tematica a fost susținută de:

• Av. Dr. Traian Cornel Briciu, președintele UNBR,
• Av. Ion Dragne, Decanul Baroului București, Vicepreședinte UNBR
• Jud. Luminita Criștiu-Ninu, președinta Curții de Apel București
• Proc. Radu Răzvan Horațiu, Procuror General Adjunct

Dezbaterile au fost interactive cu publicul din sală și s-au centrat pe problematica restanțelor României în transpunerea unor directive esențiale pentru dreptul la apărare și accesul la justiție al tuturor cetățenilor, indiferent de condițiile materiale și statutul social, cu precădere Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare, care trebuia transpusă până la 25 mai anul current, însă până în present nu există niciun proiect care să fi fost supus dezbaterii publice.

Vorbitorii au arătat că deși o parte din prevederile acestei directive se regăsesc deja în legislația națională, mai sunt câteva aspecte care trebuie avute în vedere în cadrul unui proiect de transpunere, respectiv:

– asigurarea eficacității și calității asistenței juridice gratuite prin  facilitarea continuității reprezentării în justiție a a persoanei suspectate, acuzate sau căutate;

– asigurarea dreptului la apărare din primul moment în care se intră în contact cu justiția, inclusiv persoanelor căutate sau care nu erau inițial suspectate sau acuzate, dar care devin persoane suspectate sau acuzate în cursul interogării de către poliție sau de o altă autoritate de aplicare a legii;

În ce privește asigurarea accesului la dosar, dna jud. Luminita Criștiu-Ninu a anunțat că, începând de la 1 noiembrie 2019, avocații și părțile vor avea acces la dosarul electronic în cadrul Curții de Apel București.

În concluzie, s-a subliniat necesitatea transpunerii acestor dispoziții cât mai repede, pentru a putea vorbi de o societate sănătoasă care respectă (și nu doar acceptă) dreptul la apărare ca valoare fundamentală a statului de drept.

Distribuie prin: