Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 29-DP-2022 din 05 iunie 2022, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru 15 iunie 2022 ora 14.00, la București

Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 29-DP-2022 din 05 iunie 2022, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru 15 iunie 2022 ora 14.00, la București

06 iunie 2022

Prin decizia nr. 29-DP-2022 din 05 iunie 2022, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru 15 iunie 2022 ora 14.00 la București, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședințelor Comisiei Permanente din data de 06-07 mai 2022 și 23 mai 2023;
2. Stadiul măsurilor organizatorice întreprinse pentru pregătirea Congresului avocaților 2022;
3. Avizarea Proiectului Raportului de activitate al Consiliului UNBR pentru dezbaterea și
aprobare de către Consiliul UNBR din 16 iunie 2022;
4. Informarea Comisiei Permanente cu privire la materialele elaborate de Consiliul Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) și transmise Congresului spre dezbatere și aprobare;
5. Analiza materialului înaintat de CAA privind introducerea contribuțiilor facultative în sistemul de pensii al avocaților;
6. Măsuri privind examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2022;
7. Lucrări curente;
8. Diverse.