Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 57-DP-2021 din 27 noiembrie 2021, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi, 09 decembrie 2021, ora 10.00

Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 57-DP-2021 din 27 noiembrie 2021, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi, 09 decembrie 2021, ora 10.00

27 noiembrie 2021

Prin decizia nr. 57-DP-2021 din 27 noiembrie 2021, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi, 09 decembrie 2021, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Comisiei Permanente din data de 21-22 octombrie 2021 și 22 noiembrie 2021 (sistem videoconferință);
2. Propuneri pentru reformarea sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;
3. Analizarea materialelor și a hotărârilor prevăzute de legislația Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) pentru funcționarea unitară a sistemului CAA în anul 2022;
4. Finalizarea discuțiilor privind reformarea sistemului INPPA;
5. Discutarea Proiectului Regulamentului (criteriile) pentru soluționarea cererilor de finanțare a unor proiecte formulate de barouri;
6. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Platforma UNBR de intermediere avocat client);
7. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară-RNPM;
8. Lucrări curente;
9. Diverse.