Convocarea Consiliului UNBR. Prin decizia nr. 09-DP-2023 din 06 martie 2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru pentru zilele de vineri 17 martie 2023 și sâmbătă 18 martie 2023, ora 10.00, la Craiova

Convocarea Consiliului UNBR. Prin decizia nr. 09-DP-2023 din 06 martie 2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru pentru zilele de vineri 17 martie 2023 și sâmbătă 18 martie 2023, ora 10.00, la Craiova

06 martie 2023

Prin decizia nr. 09-DP-2023 din 06 martie 2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru pentru zilele de vineri 17 martie 2023 și sâmbătă 18 martie 2023, ora 10.00, la Craiova, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului UNBR din 09-10 decembrie 2022.
2. Măsuri organizatorice privind Congresul Avocaților 2023 (tematică, locație, invitați etc).
3. Aplicarea noilor prevederi ale art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995; Soluționarea contestațiilor/plângerilor/solicitărilor în materia nedemnității profesionale aflate pe rolul UNBR.
4. Discuții/măsuri privind Proiectul Legii privind serviciile profesionale efectuate de avocat în format electronic.
5. Măsuri privind sistemul CAA:
a) implementarea contribuției facultative în sistemul CAA aprobată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 308/09-10.12.2022;
b) propunere de modificare a Hotărârii Consiliului UNBR nr. 303/09-10 decembrie 2022 privind programul anual de investiții al C.A.A. pentru anul 2023 – Complexul Balnear și de Recuperare al CAA Techirghiol.
6. Analizarea execuției bugetare 2022 a UNBR; Adoptarea proiectului de buget al UNBR pentru 2023, conform mandatării prevăzute în Hotărârea Congresului avocaților nr. 2/2022; Date financiare privind INPPA.
7. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Proiectul ”Cartierul Justiției”, Donația către poporul ucrainean, Platforma UNBR de intermediere avocat client).
8. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM. Agenda pentru 2023.
9. Informare privind funcționarea Registrelor Naționale ale Avocaților Români prevăzute de art. 3 alin.(3) și art. 5 alin. (10) din Legea nr. 51 /1995 în 2022. Propuneri pentru 2023.
10. Lucrări curente.
11. Diverse.