Convocarea Consiliului UNBR. Prin decizia nr. 26-DP-2023 din 26.05.2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi, 08 iunie, ora 10.00, la București

Convocarea Consiliului UNBR. Prin decizia nr. 26-DP-2023 din 26.05.2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi, 08 iunie, ora 10.00, la București

26 mai 2023

Prin decizia nr. 26-DP-2023 din 26.05.2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi, 08 iunie 2023, ora 10.00, la București, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședințelor Consiliului UNBR din 17-18 martie 2023 și 22 aprilie 2023 (videoconferință).
2. Analiza și aprobarea proiectului Raportului anual al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România.
3. Proiecte de hotărâri, rezoluții și moțiuni propuse de Consiliul UNBR spre aprobare Congresului avocaților.
4. Aplicarea noilor prevederi ale art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995; Propuneri privind soluționarea contestațiilor/plângerilor/solicitărilor în materia nedemnității profesionale aflate pe rolul UNBR.
5. Ratificarea Deciziei Comisiei Permanente de validare a examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2023.
6. Măsuri privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2023.
7. Lucrări curente.
8. Diverse.