Convocarea Consiliului UNBR. Prin decizia nr. 58-DP-2021 din 27 noiembrie, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de vineri 10 decembrie 2021 și sâmbătă 11 decembrie 2021, între orele 10.00-17.00

Convocarea Consiliului UNBR. Prin decizia nr. 58-DP-2021 din 27 noiembrie, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de vineri 10 decembrie 2021 și sâmbătă 11 decembrie 2021, între orele 10.00-17.00

27 noiembrie 2021

Prin decizia nr. 58-DP-2021 din 27 noiembrie, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de vineri 10 decembrie 2021 și sâmbătă 11 decembrie 2021, între orele 10.00-17.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului UNBR din 10-11 septembrie 2021;
2. Analiza Proiectului de modificare/completare a Statutului profesiei de avocat, conform celor decise în ședința Consiliului UNBR din 10-11 septembrie 2021, înaintat de Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1) și a Raportului privind propuneri înaintate ulterior ședinței către grup;
3. Analiza Propunerii GL1 privind modificarea/completarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995, conform celor decise în ședința Consiliului UNBR din 10-11 septembrie 2021;
4. Analizarea și aprobarea materialelor și a hotărârilor prevăzute de legislația Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) pentru funcționarea unitară a sistemului CAA în anul 2022;
5. Ratificarea Deciziei Comisiei Permanente de validare a examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2021 și Informare privind examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2021;
6. Aprobarea Calendarului de activități ale organelor centrale de conducere a profesiei de avocat pentru anul 2022;
7. Analizarea execuției bugetare 2021 și aprobarea rectificării bugetului pe anul 2021;
8. Analiza și aprobarea Regulamentului privind procedura de avizare a înscrierii avocaților pe platformele online de intermediere a serviciilor juridice;
9. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Finalizarea contractului de proiectare pentru Cartierul Justiției în urma rezultatului negocierii pentru îndeplinirea mandatului dat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 196/10-11.09.2021, Platforma UNBR de intermediere avocat client);
10. Lucrări curente;
11. Diverse.