Cu ocazia sărbătoririi „Zilei Europene a Avocaților – 2017”, Comisia Permanentă a UNBR, în ședința din 24 octombrie 2017 (electronică) a decis distribuirea unui număr de 11.000 licențe de acces la site-uri la site-urile de informare juridică (legislație) gratuite pentru avocați

Cu ocazia sărbătoririi „Zilei Europene a Avocaților – 2017”, Comisia Permanentă a UNBR, în ședința din 24 octombrie 2017 (electronică) a decis distribuirea unui număr de 11.000 licențe de acces la site-uri la site-urile de informare juridică (legislație) gratuite pentru avocați

25 octombrie 2017

Cu ocazia sărbătoririi „Zilei Europene a Avocaților – 2017”, Comisia Permanentă a UNBR, în ședința din 24 octombrie 2017 (electronică) a decis distribuirea unui număr de 11.000 licențe de acces la site-uri la site-urile de informare juridică (legislație) achiziționate de UNBR pentru punerea lor la dispoziția barourilor în vederea folosirii de către cei 6.275 de avocați care figurează în Registrul național de asistență judiciară – anul 2017 și în Registrul național al curatorilor speciali, licențe valabile în perioada 01 noiembrie 2017 – 31 octombrie 2018.

Restul de 4725 licențe urmează a fi alocate barourilor direct proporțional cu numărul de avocați cu drept de exercitare a profesiei din fiecare barou (determinat după scăderea numărului de avocați înscriși în Registrul național de asistență judiciară și în Registrul național al curatorilor speciali).

Consiliile barourilor vor stabili criteriile în raport de care se va proceda la desemnarea avocaților cărora le vor fi distribuite cele 4725 licențe susmenționate, conform tabelului anexat.

Pentru asigurarea accesului avocaților beneficiari ai acestor abonamente, barourile vor pune la dispoziția UNBR datele de contact necesare pentru a se crea conturile avocaților selectați (nume, prenume, adresă de email, telefon mobil) în vederea accesării site-urilor de informații juridice (legislație) care se va face din contul fiecărui avocat alocat în aplicația „Tabloul național al avocaților” gestionată de UNBR, accesibil prin intermediul link-ului din pagina principală a site-ului UNBR.

Conducerea executivă a UNBR mulțumește furnizorilor de programe legislative / informații juridice care și-au dat concursul pentru realizarea proiectului.

Barourile sunt rugate să comunice informațiile de mai sus aduse la zi și, totodată, să actualizeze datele profesionale ale avocaților din aplicația „Tabloul național al avocaților” în ce privește adresa de email profesională și telefonul mobil (unde se vor transmite prin SMS informații relevante privind implementarea, accesul și actualizarea programelor legislative).

Conturile de acces ale avocaților vor fi create prioritar pentru avocații care au în aplicația „Tabloul național al avocaților” adresă de email și număr de telefon mobil (ambele valide) apoi pentru ceilalți, pe măsură ce vom obține aceste date de la barouri și numai după ce le vom implementa în aplicația „Tabloul național al avocaților”.