Dăm publicității APELUL Comisiei Permanente a UNBR, întrunită în ședința din 22 – 23 mai 2015, adresat instituțiilor statului abilitate prin lege pentru verificarea și retragerea ofițerilor acoperiți din justiție.

Dăm publicității APELUL Comisiei Permanente a UNBR, întrunită în ședința din 22 – 23 mai 2015, adresat instituțiilor statului abilitate prin lege pentru verificarea și retragerea ofițerilor acoperiți din justiție.

27 mai 2015

Dăm publicității APELUL  Comisiei Permanente a UNBR, întrunită în ședința din 22 – 23 mai 2015, adresat instituțiilor statului abilitate prin lege pentru verificarea și retragerea ofițerilor acoperiți din justiție.

 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA – COMISIA PERMANENTĂ A UNBR

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România – UNBR, întrunită în ședința din 22 – 23 mai 2015, a decis să dea publicității prezentul

APEL

 către instituțiile statului abilitate prin lege pentru verificarea și retragerea ofițerilor acoperiți din justiție:

 Comisia Permanentă a UNBR consideră că este esențială pentru asigurarea credibilității actului de justiție verificarea individuală a tuturor declarațiilor pe proprie răspundere date de magistrați, în sensul că nu sunt colaboratori de nici un fel ai serviciilor de informații.

Comisia Permanentă a UNBR apreciază că un astfel de demers trebuie înfăptuit fără întârziere, cu atât mai mult cu cât suspiciunile din spațiul public privind existența ofițerilor acoperiți în justiție și intervenția serviciilor secrete în actul de justiție induc ideea că magistrații nu ar fi independenți.

Comisia Permanentă a UNBR reiterează și susține apelul de sprijin al demersurilor inițiate de Consiliul Superior al Magistraturii și de organizațiile profesionale ale magistraților, apel pe care UNBR l-a dat publicității anterior ședinței Comisiei Permanente și care s-a întemeiat pe considerentul că principiul fundamental al accesului cetățeanului la justiție are substanță numai în condițiile în care justiția este independentă și imună la orice influențe din exterior.

Comisia Permanentă a UNBR a decis să mențină pe agenda Consiliului UNBR propunerile cuprinse în scrisoarea deschisă a domnului avocat Corneliu-Liviu Popescu, publicată pe site-ul www.unbr.ro., privind adoptarea de către organele profesiei a unei hotărâri obligatorii prin care avocații, cu prioritate cei aleși în organele de conducere ale profesiei de avocat de la nivelul barourilor și la nivelul UNBR să depună, anual, declarația că nu fac parte și nu își desfășoară activitatea acoperit în structura instituțiilor cu atribuții în domeniul securității naționale sau ale structurilor ministeriale interne de informații, polițist lucrând sub acoperire, investigator sub acoperire, lucrător operativ în cadrul poliției judiciare sau al organelor de stat care desfășoară activități de informații, colaborator cu o altă identitate decât cea reală al organelor de urmărire penală, informator al organelor de urmărire penală sau informator al poliției.

Comisia Permanentă a UNBR reafirmă că apărarea secretului profesional al avocatului – valoare supremă a independenței reale a profesiei și, totodată, o garanție a dreptului fundamental a cetățenilor la un proces echitabil – impune implicarea organelor profesiei de avocat în toate demersurile instituționale necesare, inclusiv în vederea creării cadrului normativ specific pentru garantarea respectării confidențialității raportului dintre avocat și clientul său.

 pentru Comisia Permanentă a U.N.B.R.,

PREȘEDINTE,

Av. dr. Gheorghe FLOREA