Dăm publicității comunicatul Președintelui UNBR privind protestul inițiat de Baroul Hunedoara cu privire la alocarea de către Tribunalul Hunedoara a unui spațiu corespunzător desfășurării activității de asistență judiciară

Dăm publicității comunicatul Președintelui UNBR privind protestul inițiat de Baroul Hunedoara cu privire la alocarea de către Tribunalul Hunedoara a unui spațiu corespunzător desfășurării activității de asistență judiciară

01 aprilie 2019

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA – UNBR

CABINET PREȘEDINTE

COMUNICAT

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) a fost informat la 29 martie 2019 prin email-ul transmis la UNBR la orele 16,35, de decanul Baroului Hunedoara dl. av. Cosmin Alin Roncioiu că ”între Baroul Hunedoara și Tribunalul Hunedoara a apărut un incident de natură instituțională, determinat de refuzul Tribunalului Hunedoara de a pune la dispoziția avocaților înscriși în Registrul de asistență judiciară și Registrul curatorilor o încăpere cu un spațiu adecvat și rezonabil desfășurării activității de asistență judiciară, conform dispozițiilor art. 160 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat”.

S-a comunicat că în ședință extraordinară, la 29 martie 2019, Consiliul Baroului Hunedoara a decis declanșarea unui protest cu privire la alocarea unui spațiu corespunzător desfășurării activității de asistență judiciară, desfășurat în forme de protest menționate expres în conținutul protestului, care a fost comunicat, concomitent, la UNBR și autorităților cărora li s-a adresat Baroul Hunedoara.

Președintele UNBR susține demersurile decanului Baroului Hunedoara care și-a manifestat întreaga disponibilitate pentru un dialog constructiv pentru rezolvarea situației create și este solidar cu orice demers permis de lege pentru respectarea prevederilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, în conformitate cu care: ”Baroul organizează serviciile de asistență judiciară la sediile tuturor instanțelor judecătorești din județ, în spații destinate exclusiv desfășurării acestei activități, care se pun la dispoziție, în mod obligatoriu și cu titlu gratuit de Ministerul Justiției sau, după caz, de autoritățile administrației publice locale.”

Președintele UNBR a luat contact direct cu decanul Baroului Hunedoara, care a informat că Președintele Curții de Apel Alba Iulia s-a implicat în detensionarea situației create, iar domnul decan, după terminarea lucrărilor seminarului organizat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), azi, 01 aprilie 2019, la Alba Iulia, la care a participat, va contacta conducerea Tribunalului Hunedoara potrivit disponibilității pentru dialog constructiv pe care este convins că autoritățile o vor manifesta.

Președintele Uniunii, Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare (DCAJ) a UNBR, în măsura în care vor fi solicitate de Baroul Hunedoara vor sprijini demersurile legitime ale Baroului Hunedoara, în raport de prevederile legislației care organizează asistența judiciară acordată de avocați.

PREȘEDINTE UNBR,

Av. dr. Gheorghe Florea