Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 404 din 08 septembrie 2022 prin care se aprobă Acordul de cooperare între Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 404 din 08 septembrie 2022 prin care se aprobă Acordul de cooperare între Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)

12 septembrie 2022

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

Decizia  nr. 404

08 septembrie 2022

 

 

În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. a) şi (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare Lege),

Ținând cont de prevederile art. 26 alin. (1) lit. e) și art. 39 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare

În urma finalizării negocierilor privind Acordul de cooperare între Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB),

Văzând raportul Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind prevenirea și combaterea spălării banilor și apărarea secretului profesional/confidențialității (GL7) privind acceptarea de către ONPCSB a majorității propunerilor și observațiilor UNBR,

Comisia Permanentă a UNBR, în ședința din 08.09.2022,

 

D E C I D E :

Art. 1. – (1) Se aprobă Acordul de cooperare între Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).

(2) Președintele UNBR este mandatat să semneze Acordul în numele UNBR.

Art. 2. Prezenta decizie va comunicată membrilor Consiliului UNBR și barourilor și împreună cu Acordul de cooperare semnat, va fi afișată pe website-ul UNBR.

C O M I S I A       P E R M A N E N T Ă


Descarcă Decizia fișier DOCX / PDF