DECIZIA NR. 1008/24.05.2014

DECIZIA NR. 1008/24.05.2014

24 mai 2014

DECIZIA NR. 1008/24.05.2014 privind stabilirea procedurii de soluţionare a plângerilor/contestaţiilor/reclamaţiilor împotriva hotărârilor consiliilor barourilor privind onorariile şi în materie disciplinară (doc | pdf)