Decizia nr. XXVII din 16 aprilie 2007 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite cu privire la efectele asistãrii sau reprezentãrii pãrţilor în cadrul procesului penal de persoane care nu au dobîndit calitatea de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, modificatã şi completatã prin Legea nr. 255/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772/14.XI.2007

Decizia nr. XXVII din 16 aprilie 2007 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite cu privire la efectele asistãrii sau reprezentãrii pãrţilor în cadrul procesului penal de persoane care nu au dobîndit calitatea de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, modificatã şi completatã prin Legea nr. 255/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772/14.XI.2007

16 aprilie 2007

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 772/14.XI.2007

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

– SECTIILE UNITE –

D E C I Z I A Nr. XXVII

Din 16 aprilie 2007

Dosar nr.52/2006.

Sub presedintia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, presedintele înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituita in Sectiile Unite, in conformitate cu dispozitiile art.25 lit.a) din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, s-a intrunit pentru a examina recursul in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la efectele asistarii sau reprezentarii partilor in cadrul procesului penal de persoane care nu au dobvandit calitatea de avocat in conditiile Legii nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, modificata si completata prin Legea nr.255/2004.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art.34 din Legea nr.304/2004, republicata, fiind prezenti 88 de judecatori din totalul de 116 in functie.

Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Nicoleta Eucarie.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe Inalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul in interesul legii, punand concluzii pentru admiterea acestuia in sensul de a se stabili ca in cadrul procesului penal asistenta juridica acordataunui inculpat sau invinuit de catre o persoana care nu a dobandit calitatea de avocat in conditiile Legii nr.51/1995, modificata si completata prin Legea nr.255/2004, echivaleaza cu lipsa de aparare si atrage, in conformitate cu dispozitiile art.197 alin.2 si alin.,4 teza finala din Codul de procedura penala, nulitatea absoluta a actului procesual indeplinit.

SECTIILE UNITE

Deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:

In practica instantelor judecatoresti nu exista un punct de vedere unitar cu privire la efectele asistarii sau reprezentarii partilor, in cadrul procesului penal, de persoane care nu au dobandit calitatea de avocat in conditiile Legii nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, modificata si completata prin Legea nr.255/2004.

Astfel, unele instante au considerat ca partile pot fi asistate in cursul procesului penal de persoane cu studii juridice, chiar daca acestea nu au dobandit calitatea de avocat in conditiile reglementate prin Legea nr.51/1995, modificata si completata prin Legea nr.255/2004.

Alte instante, dimpotriva, s-au pronuntat in sensul ca asistenta juridica acordata in procesul penal unui inculpat sau invinuit de o persoana care nu a dobandit calitatea de avocat in conditiile Legii nr.51/1995, modificata si completata prin Legea nr.255/2004, echivaleaza cu lipsa de aparare a acestuia.

Aceste din urma instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Principiul legalitatii, reglementat in cuprinsul art.2 alin.1 din Codul de procedura penala, impune cerinta ca procesul penal sa se desfasoare atat in cursul urmaririi penale, cat si in cursul judecatii, in conformitate cu dispozitiile prevazute de lege.

Ca o consecinta fireasca a aplicarii acestui principiu, nerespectarea unei atare cerinte, concretizeaza in neindeplinirea ori in indeplinirea vicioasa a unui act procedural sau procesual atrage nulitatea actului respectiv in conditiile stabilite prin art.197 din Codul de procedura penala.

In acest sens, este de observat ca, in raport cu prevederile art.197 alin.2 si 3 din Codul de procedura penala, nerespectarea dispozitiilor referitoare la asistarea invinuitului sau inculpatului de catre aparator, cand aceasta este obligatorie, potrivit legii, atrage nulitatea actelor efectuate, fara a putea fi inlaturata in nici un mod.

Atragerea nulitatii actelor procesuale indeplinite cu nerespectarea cerintelor privind asigurarea apararii invinuitului sau inculpatului pe parcursul procesului penal isi are temeiul in cuprinsul art.6 din Codul de procedura penala, prin care se prevede la alin. 1 ca „dreptul la aparare este garantat invinuitului, inculpatului si celorlalte parti in tot cursul procesului penal”, iar la alin.5, ca „organele judiciare au obligatia sa instiinteze pe invinuit sau inculpat, inainte de a i se lua prima declaratie, despre dreptul de a fi asistat de un aparator”, precizandu-se, in continuare, ca „in conditiile si in cazurile prevazute de lege, organele judiciare sunt obligate sa ia masuri pentru asigurarea asistentei juridice a invinuitului sau inculpatului, daca acesta nu are aparator ales.”

Corelativ cu dispozitiile din Codul de procedura penala referitoare la asigurarea dreptului la aparare pentru invinuit sau inculpat, pe intreg parcursul procesului penal, precum si la caracterul absolut al nulitatii de care sunt lovite actele indeplinite in lipsa aparatorului atunci cand prezenta si asistenta juridica ce trebuie acordate de acestea sunt obligatorii, potrivit legii, prin Legea nr.51/1995, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr.255/2004, sunt reglementate conditiile exercitarii profesiei de avocat.

In acest context de ordin normativ este semnificativ ca in art. 1 alin. 2 din Legea nr.51/1995, modificata si completata prin Legea nr.255/2004, s-a prevazut ca „profesia de avocat se exercita numai de avocatii inscrisi in tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, denumita in continuare U.N.B.R.”, iar prin alin. 3 al aceluiasi articol s-au interzis expres constituirea si functionarea de barouri in afara U.N.B.R., sub sanctiunea nulitatii de drept a acestor acte.

Or, cata vreme dispozitiile din actul normativ aratat, avand caracter de lege speciala cu privire la modul de exercitare a profesiei de avocat, contin anumite cerinte imperative, este de la sine inteles ca nu este posibila indeplinirea unei asemenea profesii in afara cadrului institutionalizat de acea lege.

Asa fiind si cum, in raport de prevederile art.2 pct.3 si art.4 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, „judecatorii si procurorii sunt obligati ca, prin intreaga lor activitate, sa asigure suprematia legii”, se impune ca organele judiciare sa ia nu numai masurile necesare asigurarii apararii invinuitului sau inculpatului in procesul penal, atunci cand aceasta este obligatorie, potrivit legii, ci si sa observe ca asistenta juridica sa fie acordata de o persoana care a dobandit calitatea de avocat in conditiile Legii nr.51/1995, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr.255/2004, pentru ca, altfel, asistenta juridica acordata echivaleaza cu o lipsa de aparare. In consecinta, in temeiul dispozitiilor art.25 lit.a) din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, precum si ale art.414 indice 2 din Codul de procedura penala, urmeaza a se admite recursul in interesul legii si a se stabili ca asistenta juridica acordata in procesul penal unui invinuit sau inculpat de o persoana care nu a dobandit calitatea de avocat in conditiile Legii nr.51/1995, modificata si completata prin Legea nr.255/2004, echivaleaza cu lipsa de aparare a acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

In numele legii

D E C I D :

Admit recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Stabilesc ca asistenta juridica acordata in procesul penal unui inculpat sau invinuit de o persoana care nu a dobandit calitatea de avocat in conditiile Legii nr.51/1995, modificata si completata prin Legea nr.255/2004, echivaleaza cu lipsa de aparare a acestuia.

Obligatorie, potrivit art. 414 indice 2 alin. 3 din Codul de procedura penala.

Pronuntata in sedinta publica, astazi 16 aprilie 2007.

PRESEDINTELE INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof.univ.dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,
Victoria Maftei

descãrcare / download format DOC

descãrcare / download MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 772/14.XI.2007