Este legal posibilă gruparea dintre o societate de avocați și un cabinet individual de avocat?

Este legal posibilă gruparea dintre o societate de avocați și un cabinet individual de avocat?

03 decembrie 2016

Art. 181 din Statutul profesiei de avocat reglementează exclusiv posibilitatea de grupare a cabinetelor individuale. Această posibilitate se întemeiază pe dispozițiile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 51/1995. Nici Legea nr. 51/1995 și nici Statutul profesiei nu reglementează posibilitatea încheierii unei convenții de grupare între o societate civilă profesională de avocați și un cabinet individual.

Aplicarea prin analogie a dispozițiilor art. 5 alin. (3) teza a doua din Lege coroborate cu prevederile art. 194 din Statutul profesiei nu este posibilă, întrucât prin asociere ia naștere o nouă formă de exercitare a profesiei, câtă vreme gruparea se realizează doar pentru a se crea facilități tehnico-economice în vederea exercitării profesiei, în scopul folosirii în comun a unui patrimoniu profesional și/sau a unor salariați.

av. dr. Ştefan Naubauer

Şeful Departamentului de studii, cercetări juridice şi cooperare internaţională al I.N.P.P.A.

 


Descărcare document format DOC / PDF