Eveniment național de diseminare a proiectului ACTIONES – Tehnici de interacțiuni judiciare în aplicarea Cartei UE: AZILUL, MIGRAȚIA (NECONTROLATĂ) și NEDISCRIMINAREA organizat de Institutul Național al Magistraturii și Uniunea Națională a Barourilor din România în București, la sediul INM, AULA – Etajul I, în zilele de 3 şi 4 iulie 2017

Eveniment național de diseminare a proiectului ACTIONES – Tehnici de interacțiuni judiciare în aplicarea Cartei UE: AZILUL, MIGRAȚIA (NECONTROLATĂ) și NEDISCRIMINAREA organizat de Institutul Național al Magistraturii și Uniunea Națională a Barourilor din România în București, la sediul INM, AULA – Etajul I, în zilele de 3 şi 4 iulie 2017

01 iulie 2017

CONFERINȚA ACTIONES. Tehnici de interacțiune judiciară în aplicarea Cartei UE.

AZILUL, MIGRAȚIA (NECONTROLATĂ) și NEDISCRIMINAREA”

3-4 IULIE, București.

Uniunea Națională a Barourilor din România  în parteneriat cu  Institutul Național al Magistraturii sub coordonarea  Centrului pentru Cooperare Judiciară din cadrul Institutului Universitar European de la Florența organizează la  data de 3-4 iulie conferința  ACTIONES – EVENIMENTUL NAȚIONAL DE DISEMINARE a tehnicilor de interacțiune judiciară în aplicarea Cartei UE,  în cadrul proiectului “Active Charter Training through Interaction of National ExperienceS” (ACTIONES) finanțat de Comisia Europeană Programul Drepturi Fundamentale & Cetățenie.

Conferința  urmează celor cinci sesiuni transnaționale de pregătire  desfășurate în cadrul proiectului,  în care au fost implicați judecători și avocați din cele 7 state partenere precum și din alte state membre și instanțe la nivel european.

Scopul sesiunilor de formare naționale este de a îmbunătăți cunoștințele în ceea ce privește domeniul de aplicare și punere în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și de a promova potențialul pe care acest dialog judiciar îl prezintă pentru judecătorii și avocații naționali. Aceste obiective vor fi atinse printr‐o analiză a drepturilor fundamentale selectate, ce vor fi abordate în cadrul evenimentului  de instruire național.

Proiectul ACTIONES include 7 instituții academice, o asociație europeană de judecători și 9 instituții naționale însărcinate cu  formarea avocaților și judecătorilor. Proiectul este o manifestare a convingerii că un standard ridicat și coerent al protecției drepturilor fundamentale în cadrul UE necesită mai mult decât simpla cunoaștere a Cartei. Aceasta trebuie să fie completată de sensibilitate socială și politică profundă, conștientizare și rapiditate în adoptarea soluțiilor procedurale oferite de diferitele ordini juridice, deschiderea spre produsele lor și disponibilitatea de a se angaja în schimburi de opinii. Aceste calități trebuie să fie cultivate prin conștientizarea limitărilor temporale și a resurselor pe care judecătorii și avocații le întâmpină în munca lor de zi cu zi. Proiectul își propune să ofere răspunsuri la toate nevoile de mai sus prin elaborarea unui set de instrumente ușor de folosit , prin care practicienii  din domeniul juridic se vor familiariza cu tehnicile de interacțiune juridică verticală și orizontală, asigurând astfel implementarea efectivă a Cartei și remedii adecvate cu privire la încălcările sale.

Conferința își propune să abordeze aceste dificultăți complexe și multiple cu care se confruntă judecătorii și avocații în aplicarea Cartei UE, folosind formatul Centrului de Cooperare Judiciară, ca forumuri  în care judecătorii și avocații naționali interacționează în mod direct între ei și cadre universitare în scopul încurajării dialogului judiciar. Premisa fundamentală a proiectului ACTIONES este că tehnicile de interacțiune judiciară (de exemplu, întrebare preliminară, interpretare  consecventă, efect direct, test de proporționalitate și recunoaștere reciprocă) reprezintă ușile de acces ale Cartei în practica juridică națională.

În cadrul  conferinței  vor fi prezentate  manualele  practice de drept european elaborate în proiect:

Modulele generale –  se  refera  la domeniul de aplicare al Cartei, tehnicile de cooperare judiciara (interpretare conforma, întrebările preliminare, neaplicarea dreptului național, etc), remedii eficiente.

– Modulul privind tehnicile de interacțiune judiciară, care include hyperlinks, ce vor  putea fi utilizate ca sursa de documentare, in cazul in care cititorul își dorește să afle mai multe informații referitoare la cazul sau materialul citat.

Modulele dedicate  problematicii  ”Migrației și Azilului” și ”Antidiscriminării”, care cuprind și o sinteză a cazuisticii românești identificate de experții magistrați și avocați care au lucrat în proiect

În cadrul proiectului vor fi realizate și alte manuale în domeniile  ”Dreptul consumatorului”, ”Cooperare judiciară în materie penală”,Protecția jurisdicțională efectivă”

Acestea vor putea constitui documente practice de lucru pentru practicienii dreptului.