Extras din minuta ședinței Comisiei Permanente din 23 aprilie 2020

Extras din minuta ședinței Comisiei Permanente din 23 aprilie 2020

24 aprilie 2020

Extras din minuta ședinței Comisiei Permanente din 23 aprilie 2020

Prelungirea stării de urgență cu încă o lună sugerează că anumite reguli restrictive vor continua și ulterior. Prin urmare, în cadrul Comisiei Permanente s-a decis analizarea posibilității amânării Congresului Avocaților din luna iunie pentru o dată ulterioară. Această dată va fi propusă cu luarea în considerare a restricțiilor privind adunările publice care depășesc un anumit număr de persoane.

De asemenea, s-a pus în discuție ca filialele Casei de Asigurări a Avocaților, împreună cu barourile, să adopte programe de sprijinire a avocaților pentru atenuarea dificultăților economice care vor continua să fie resimțite și după ce starea de urgență va lua sfârșit. În procesul de aprobare se vor avea în vedere criterii uniforme care să aibă la bază echilibrul bugetar, nevoia reală de sprijin, echitatea si evitarea discrepanțelor dintre filiale în procesul de acordare a unor astfel de ajutoare.

Ca măsură de perspectivă, cu scopul de a susține dezvoltarea formelor de exercitare a profesiei, Comisia Permanentă a mandatat Președintele UNBR să facă demersuri pentru constituirea unui instrument financiar de tip IFN (instrument financiar nebancar). Măsura înființării și Regulamentul de funcționare al acestuia vor fi propuse în cadrul Congresului Avocaților.

În legătură cu recenta OUG 53/2020, s-a stabilit ca în Ordinul de aprobare a procedurii de implementare a ordonanței să fie menționat că barourile se vor implica în acest demers. Vor elibera adeverințe privind calitatea de avocat a celor interesați să depună cereri de sprijin la agențiile teritoriale pentru plăti şi inspecție socială.

Următoarea ședință a Comisiei Permanente a fost convocată pentru joi, 30 aprilie 2020. La  dezbaterile prin videoconferință vor participa și membrii Consiliului de administrație al CAA.