9 – Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind apărarea în fața avocaturii ilegale

9 – Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind apărarea în fața avocaturii ilegale

10 ianuarie 2020

a) Coordonator:
– domnul avocat Traian Briciu, Baroul București, Președintele UNBR

b) Componență:
– domnul avocat Traian Briciu, Baroul București;
– domnul avocat Marius-Sebastian Striblea, Baroul Iași;
– domnul avocat Dan Oancea, Baroul București.

c) Obiectiv:
Apărarea profesiei în fața avocaturii ilegale (selecție din cadrul avocaților înscriși în Registrul de asistență judiciară al Baroului București/alte barouri, care să redacteze și să înainteze cereri de chemare în judecată pentru UNBR/barouri – Corp de control al Comisiei Permanente); începerea unui proiect pilot la Baroul București.

d) Email contact:
[email protected]


Notă: Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind apărarea în fața avocaturii ilegale (selecție avocați din cadrul celor înscriși în Registrul de asistență judiciară al Baroului București/alte barouri, care să redacteze și să înainteze cereri de chemare în judecată pentru UNBR/barouri – Corp de control al Comisiei Permanente) și care va începe cu un proiect pilot la Baroul București a fost creat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 53/07 decembrie 2019, care a ratificat constituirea acestuia decisă în ședința Comisiei Permanente a UNBR din 8 noiembrie 2019.

ACTIVITATE:

Ședința GL 9, în sistem videoconferință, din 10.12.2020

S-a organizat ședință comună cu GL 1 și GL 3
La ședință au participat următorii:
– dl. av. dr. Traian Briciu, Președinte U.N.B.R. (Coordonator GL 9)
– dl. av. dr. Dragne Ion, Decanul Baroului București, consilier U.N.B.R.
– dl. av. dr. Oancea Dan, consilier U.N.B.R.
– dna. av. Teodosiu Flavia-Cristina, consilier U.N.B.R.
– dna. av. Racoviceanu Silvana-Mihaela, consilier U.N.B.R.
– dl. av. dr. Bârdan Danny, consilier U.N.B.R.
– dl. av. Tănăsescu Mihai-Alexandru, consilier U.N.B.R.
– dna. av. Cercelescu Monica (Departamentul de Comunicare al UNBR)
În cadrul ședinței s-a analizat proiectul de acțiune în justiție privind SRL care practică fără drept profesia de avocat.

Sinteza discuțiilor:
S-a luat act de faptul că există o metodologie adoptată la nivelul Baroului București, care va fi comunicată la UNBR, pentru a ajuta la finalizarea proiectului de acțiune;
S-a luat act de faptul că Baroul Cluj a promovat anterior o cerere de chemare în judecată cu obiect relativ similar, care va fi comunicată la UNBR, pentru a ajuta la finalizarea proiectului de acțiune;
Proiectul de acțiune în justiție care să includă și aspectele mai sus menționate urmează să fie analizat în proxima ședință a grupului de lucru.

Ședința GL 9, în sistem videoconferință, din 03.12.2020

S-a organizat ședință comună cu GL 1 și GL 3
La ședință au participat următorii:
– dl. av. dr. Traian Briciu, Președinte U.N.B.R. (Coordonator GL 9)
– dl. av. dr. Dragne Ion, Decanul Baroului București, consilier U.N.B.R.
– dl. av. dr. Oancea Dan, consilier U.N.B.R.
– dna. av. Teodosiu Flavia-Cristina, consilier U.N.B.R.
– dna. av. Racoviceanu Silvana-Mihaela, consilier U.N.B.R.
– dl. av. dr. Bârdan Danny, consilier U.N.B.R.
– dl. av. Tănăsescu Mihai-Alexandru, consilier U.N.B.R.
– dna. av. Cercelescu Monica (Departamentul de Comunicare al UNBR)
În cadrul ședinței s-a luat act de faptul că s-a redactat proiectul de acțiune în justiție privind SRL care practică fără drept profesia de avocat (au ca obiect principal de activitate cod CAEN Rev. 1 – 7411, actualizat ulterior CAEN Rev. 2 – 6910 – Activități juridice) și s-a stabilit că într-o ședință viitoare a GL 9 se va analiza tipul de acțiune ce trebuie promovat.

Ședința GL 9, în sistem videoconferință, din data de 24.09.2020

La ședință au participat următorii:
– dl. av. dr. Traian Briciu, Președinte U.N.B.R. (Coordonator GL 9)
– dl. av. dr. Dragne Ion, Decanul Baroului București, consilier U.N.B.R.
– dna. av. Teodosiu Flavia-Cristina, consilier U.N.B.R.
– dna. av. Racoviceanu Silvana-Mihaela, consilier U.N.B.R.
– dl. av. dr. Friedmann-Nicolescu Iosif, consilier U.N.B.R.
– dl. av. Tănăsescu Mihai-Alexandru, consilier U.N.B.R.
– dl. av. Moloman George-Claudiu, consilier U.N.B.R.
– dna. av. Cercelescu Monica (Departamentul de Comunicare al UNBR)
În cadrul ședinței s-a analizat situația site-urilor/platformelor online care intermediază practicarea fără drept a profesiei de avocat.

Sinteza discuțiilor:

În urma dezbaterilor s-a stabilit ca se va acționa în justiție împotriva acestei practici. Redactarea cererii de chemare în judecată se va face în mod unitar pentru UNBR și barouri, iar modelul cererii va fi aprobat de grupul de lucru; se va încerca identificarea unui subiect pasiv al acțiunii care să întrunească ambele calități (CAEN 6910/site de consultanță), împotriva căruia să se pornească acțiunea;
Se va înainta un proiect de acțiune ce sa va analiza în ședința următoare;
Se va stabili o întrevedere cu Directorul ONRC, pentru a analiza situația înscrierilor în registru a societăților care invocă codul CAEN 6910;
S-a luat act de Regulamentul UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online (în vigoare din 12 Iulie 2020) și de Proiectul OUG privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului, precum și pentru completarea Legii concurenței nr. 21/1996, prin care Consiliul Concurenței este desemnat autoritatea competentă să asigure respectarea Regulamentului.