5 – Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind avocatura secolului XXI

5 – Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind avocatura secolului XXI

10 ianuarie 2020

a) Coordonator:
– doamna avocat Floriana Marin-Vlădulescu, Baroul Vâlcea, Membru al Comisiei Permanente

b) Componență:
– domnul avocat Mihnea Stoica, Baroul București;
– domnul avocat Șerban Constantin, Baroul Bacău;
– doamna avocat Luminița Ioana, Baroul Argeș;
– domnul avocat Dragoș Nicu, Baroul Dolj;
– domnul avocat Mircea Crișan, Baroul Alba;
– domnul avocat Alexandru Suciu, Baroul Sibiu.

c) Obiectiv:
– conceperea de proiecții a modului în care ar putea arăta avocatura în sistemul profesiilor liberale și în sistemul judiciar în viitor, pe o perioadă de cel puțin 30 de ani.

d) Email contact:
[email protected]


ACTIVITATE:

Grupul de lucru s-a întrunit în ședința din data de 11.05.2021

În cadrul ședinței s-au analizat următoarele aspecte:

1. continuitatea activității grupului anterior cu tematică similară „Avocatura în 2025” din perioada 2016-2019:

– la nivelul fiecărui barou să fie făcut un studiu, un set de întrebări la care avocații să răspundă în funcție de prioritățile actuale, de specificul baroului, care sunt necesitățile, perspectivele profesiei de avocat în secolul XXI. Toate răspunsurile, propunerile primite de la barouri vor fi cuprinse într-un studiu centralizat la nivelul Grupului de lucru nr. 5;

– se va trimite o adresă către decanii barourilor prin care se va solicita desemnarea unui reprezentat din rândul tinerilor consilieri ai fiecărui barou, care să participe la proxima ședință a grupului de lucru, unde își va expune ideile, propunerile privind viitorul profesiei;

–  se va contacta avocații care au făcut parte din grupul Avocatura 2025, pentru cooptarea și solicitarea părerilor lor competente privind perspectivele Avocaturii secolului XXI ; reactivarea Grupului tinerilor consilieri ai barourilor.

2. subiecte care trebuie abordate în cadrul grupului, proiecțiile pentru următorii 10 ani

– fiecare membru va propune idei/ opinii proprii privind tendințele în viitor ale profesiei de avocat după ce va consulta materiale, publicații din străinătate referitoare la viitorul profesiei de avocat, surse facilitate de fiecare barou de care aparțin membrii grupului, care este în contact cu barouri din străinătate și la care se poate apela pentru sprijin, inclusiv pentru facilitarea accesului la publicațiile respective. Pe baza acestora se vor cristaliza anumite tendințe, care urmează a fi dezbătute în cadrul grupului; în final, se va contura un material care va conține ceea ce va considera grupul că reprezintă posibilitățile evoluției profesiei de avocat în viitorul apropiat.

– găsirea unor direcții comune, general aplicabile barourilor și UNBR în ce privește viitorul Avocaturii secolului  XXI (surse pentru consultare publicații ale barourilor din străinătate);

– identificarea problemelor cu care profesia de avocat se va confrunta pe viitor, perspectiva organizării profesiei în secolul XXI, crearea  în timp a barourilor regionale;

– se vor avea în vedere tendințele în ce privește evoluția profesiei de avocat în Europa și la nivel mondial, și în general (exemplu: Curtea de Justiție a Uniunii Europene, prin hotărârea din 17 martie 2005, a arătat că avocații stagiari ce execută un stagiu de formare profesională sub îndrumare ar trebui să fie considerați „lucrători” în sensul articolul 48 din CEE (actual art. 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), astfel avocații fiind asimilați comercianților, prestatorilor de servicii, cu posibilitatea de a fi reclamați la Protecția consumatorului);

– impactul pe care îl are digitalizarea asupra profesiei de avocat; adaptarea la un nivel superior de informatizare față de cel existent la ora actuală (exemplu: prezentarea Ministrului Justiției la ședința Consiliului UNBR din ianuarie 2021, referitoare la evoluția profesiei pe plan digital în SUA, existența programelor juridice care pot înlocui avocații). (Grupul de lucru nr. 6);

– identificarea unor seturi de măsuri care să faciliteze inserția avocaților stagiari, în cazul acceptării Hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene din 17 martie 2005, unde aceștia sunt definiți ca și lucrători, va duce la posibiltatea accesării fondurilor de la Guvern, salarizarea avocaților stagiari fiind achitată jumătate de către stat (exemplu: Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene în analizarea implicațiilor cauzei Kranemann (C-109/04, ECLI:EU:C:2005:187) în ce privește avocații stagiari);

– crearea unor proiecte de atragere a avocaților în barourile din țară, degrevarea aglomerării absolvenților de drept  în București,  în orașele mari;

– problemele în asigurarea fondurilor de pensii a avocaților pe viitor, în contextul tendinței de ieșire la pensie anticipat, la nivel mondial, în anumite domenii; posibilități de finanțare în contextul evoluției profesiei de avocat, ca persoană juridică;

– reglementarea acțiunilor colective în cadrul profesiei (Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns în iunie 2020 la un acord cu privire la o nouă directivă privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor. Noua directivă își propune modernizarea și înlocuirea Directivei 2009/22/CE. În data de 24 noiembrie, Parlamentul a aprobat varianta finală a directivei. În concret, prin această directivă Uniunea Europeană creează un cadru în care consumatorii, din oricare stat membru, care au plângeri legate de aceeași practică comercială sau acțiune a comerciantului să poată formula pretenții într-un singur litigiu, a cărui soluție să poată fi ușor de executat oriunde în Uniunea Europeană).

3. programarea întâlnirilor viitoare

– se stabilește ședința viitoare la data de 25 mai 2021 ora 17:30, la care vor participa membrii grupului de lucru și tinerii avocați invitați, reprezentanți ai barourilor, cu  propuneri, direcții de acțiune și idei pentru a aborda activitatea din cadrul grupului, idei legate de viitorul profesiei, de pregătirea profesională a tinerilor avocați, de noi posibiltăți de angrenare a tinerilor avocați, a avocaților stagiari în viața baroului.

Grupul va creiona raportul de activitate pentru Congresul Avocaților 2021.