1 – Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei

1 – Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei

10 ianuarie 2020

a) Coordonator:
– domnul avocat Sergiu Stănilă, Baroul Timiș, Secretarul Comisiei Permanente

b) Componență:
– domnul avocat Mihnea Stoica, Baroul București;
– domnul avocat Gheorghe Florea, Baroul București;
– doamna avocat Luminița Ioana, Baroul Argeș;
– doamna avocat Dacia Rübl, Baroul Bistrița Năsăud;
– domnul avocat Cosmin Roncioiu, Baroul Hunedoara
– doamna avocat Adriana Stetca, Baroul Maramureș;
– domnul avocat Mircea Crisan, Baroul Alba;
– domnul avocat Danny Bardan Raine, Baroul București;
– domnul avocat Bot Calin, Baroul Timiș;
– doamna avocat Flavia Maier, Baroul Cluj;
– domnul avocat Sergiu Stănilă, Baroul Timiș;
– doamna avocat Cristina Gheorghe, Baroul Brașov;
– domnul avocat Gabriel Grigore, Baroul Constanța,
– domnul avocat Diaconescu Marian, Baroul Argeș;
– domnul avocat Voicu-Dumitru Sârb, Baroul Cluj;
– doamna avocat Silvana Racoviceanu, Baroul București;
– domnul avocat Cornel Ursache, Baroul Botoșani;
– doamna avocat Flavia Teodosiu, Baroul București;
– doamna avocat Stoian Gheorghița, Baroul Mehedinți.

c) Obiectiv:
– analizarea tuturor propunerilor făcute de barouri și avocați cu privire la modificarea/completarea legislației cu impact asupra profesiei de avocat și înaintarea de rapoarte Consiliului UNBR;
– înaintarea propunerilor proprii ale grupului privind legislația cu impact asupra profesiei de avocat (însoțite de fundamentare) către Consiliul UNBR.

d) Email contact:
[email protected]


ACTIVITATE:

RAPORT DE ACTIVITATE al Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei – GL1 în legătură cu propunerile de modificare a legislației primare/secundare/terțiare a profesiei de avocat, propuneri formulate de delegații la Congresul Avocaților 2021, precum și ulterior, de membrii Consiliului UNBR și transmise GL1, prezentat în ședința Consiliului UNBR din 10 – 11 septembrie 2021

ȘEDINȚE DESFĂȘURATE:

a) 26.07.2021, la ședință participând atât membrii GL1, cât și autorii propunerilor de modificare legislativă, precum și colegii avocați care și-au manifestat intenția de a sprijini grupul de lucru în activitatea de analiză a materialelor aflate pe ordinea de zi;
b) 30.08.2021, la ședință participând atât membrii GL1, cât și autorii propunerilor de modificare legislativă, precum și colegii avocați care și-au manifestat intenția de a sprijini grupul de lucru în activitatea de analiză a materialelor aflate pe ordinea de zi;
c) 06.09.2021, la ședință participând doar membrii GL1, rezultatul ședinței fiind adoptarea prezentului raport.

RAPORT DE ACTIVITATE al Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei – GL1 în legătură cu propunerile de modificare a legislației primare/secundare/terțiare a profesiei de avocat, propuneri formulate de delegații la Congresul Avocaților 2021, prezentat în ședința Consiliului UNBR din 24 iunie 2021

RAPORT DE ACTIVITATE al Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei – GL1 prezentat în ședința Consiliului UNBR din data de 14-15 mai 2021

ȘEDINȚE DE LUCRU (VIDEOCONFERINȚE):

a) 10.12.2020 (ședință comună GL1, GL3, GL9);
b) 05.02.2021;
c) 23.02.2021;
d) 05.03.2021 (ședință comună GL1 și GL3).

Ședința GL 1 din 10.12.2020

S-a organizat ședință comună în sistem videoconferință cu grupurile GL 3 și GL 9

Din cadrul GL 1 au participat următorii: av. Sergiu Stănilă-GL1 (coordonator), av. Carmina Cocioabă, av. Cristina Gheorghe, av. Luminița Ioana, av. Flavia Maier, av. Ada Popovici, av. Silvana Racoviceanu, av. Flavia Teodosiu, av. Adriana Stetca, av. Danny Bardan, av. Marian Diaconescu, av. Gheorghe Florea, av. Dan Oancea, av. Gabriel Grigore, av. Cosmin Roncioiu, av. Voicu-Dumitru Sarb, av. Mihnea Stoica. Au fost invitați la ședință, av. Ion Dragne, coordonator GL3, av. Traian Briciu, coordonator GL9 și av. Monica Cercelescu, Departamentul de comunicare al UNBR.

Ședința a avut următoarea ordine de zi:

1. Proiectul Guvernului României privind domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19;

2. Pl-x nr. 460/2020 privitor la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României;

În urma dezbaterilor, s-au decis următoarele:

1. Proiectul Guvernului României privind domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19:

S-au analizat toate propunerile cuprinse în Tabelul de lucru, pe coloane, realizat în urma celor decise în ședința din 03.12.2020. S-a decis ca Coordonatorul GL1 să aibă libertatea de a decide cu privire la propunerile înaintate, urmând ca să prezinte, în timp util varianta finală.

2. Pl-x nr. 460/2020 privitor la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României:

S-a decis ca cei interesați să înainteze propuneri, care să aibă în vedere și reacția Ministrului Justiției, în calitate de deputat și inițiator al proiectului la poziția Comisiei Permanente cu privire la proiect.


Ședința GL 1 din 03.12.2020

S-a organizat ședință comună în sistem videoconferință cu grupurile GL 3 și GL 9.

Din cadrul GL 1 au participat următorii: av. Sergiu Stănilă-GL1 (coordonator), av. Carmina Cocioabă, av. Cristina Gheorghe, av. Luminița Ioana, av. Flavia Maier, av. Ada Popovici, av. Silvana Racoviceanu, av. Flavia Teodosiu, av. Adriana Stetca, av. Danny Bardan, av. Marian Diaconescu, av. Gheorghe Florea, av. Dan Oancea, av. Gabriel Grigore, av. Cosmin Roncioiu, av. Voicu-Dumitru Sarb, av. Mihnea Stoica. Au fost invitați la ședință, av. Ion Dragne, coordonator GL3, av. Traian Briciu, coordonator GL9 și av. Monica Cercelescu, Departamentul de comunicare al UNBR.

Ședința a avut următoarea ordine de zi:

1. Proiectul Guvernului României privind domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19:

– Proiectul Legii privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19, care a fost discutat în ședința de Guvern din 18.11.2020 (https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/LG-1.pdf);

– Raportul conținând obiecțiile, criticile și propunerile de modificare formulate față de Proiectul Legii sus menționate;

– documentul intern Măsuri Covid_UE Second wave, realizat de Departamentul de comunicare a UNBR, sub coordonarea Președintelui UNBR;

– Hotărârea Plenului CSM nr. 222/18.11.2020, prin care a fost avizat favorabil proiectul cu propuneri și observații

2. PLx. 676/2020 privitor la Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă:

– proiectul de lege și expunerea de motive

(http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19020);

– Raportul întocmit sub coordonarea Președintelui UNBR de către Av.dr. Conf.univ. Claudiu Dinu;

3. Pl-x nr. 460/2020 privitor la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României:

– proiectul de lege (http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18809).

– punct de vedere adoptat de Comisia Permanentă pe baza raportului întocmit de dl. av. Sergiu Stănilă;

– Reacția Ministrului Justiției, în calitate de deputat și inițiator al proiectului;

– Punctul de vedere al dl-ui avocat Bardan-Raine Danny-Gabriel.

În urma dezbaterilor, s-au decis următoarele:

1. Proiectul Guvernului României privind domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19:

S-a luat act de faptul că există raport cu propuneri al coordonatorului GL1 și că CSM a emis aviz favorabil cu propuneri și observații.

Deși în prezent, propunerea este concepută ca proiect de lege, în funcție de evoluția situației privind Pandemia Covid 19, aceasta se poate transforma în ordonanță de urgență, astfel că se impune tratarea cu prioritate a acestui proiect.

Ca urmare, se va realiza un tabel de lucru care să conțină, pe coloane, proiectul de lege al Guvernului și propunerile Coordonatorului GL1, pentru ca să se poată facă propuneri de către membrii grupurilor. Viitoarea ședință care să trateze acest proiect va fi în data de 10.12.2020.

2. PLx. 676/2020 privitor la Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă:

S-a luat act de Raportul întocmit sub coordonarea Președintelui UNBR de către dl. av. dr. conf.univ. Claudiu Dinu. Se aprobă conținutul acestuia, astfel că acesta va fi trimis către Parlament ca punct de vedere al UNBR.

3. Pl-x nr. 460/2020 privitor la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României:

S-a luat act de poziția Comisiei Permanente asupra proiectului, care a fost emisă în spațiul public, de punctul de vedere adoptat de Comisia Permanentă pe baza raportului întocmit de coordonatorul GL1, care nu a fost remis către Parlament, împreună cu reacția Ministrului Justiției, în calitate de deputat și inițiator al proiectului și punctul de vedere al dl-ui avocat Bardan-Raine Danny-Gabriel, remis ulterior.

Se decide că trebuie să existe un punct de vedere al profesiei de avocat cu privire la propunerea legislativă, urmând a se aprecia ulterior cu privire la modalitatea și momentul în care se va remite acesta. Coordonatorii grupurilor vor analiza dacă se impune apelarea la specialiști și vor decide, dacă este cazul, specialiștii ce vor fi implicați.