Hotărârea Consiliului UNBR nr. 235 din 11-12 martie 2022 prin care se aprobă Strategia de comunicare pentru 2022 și tema principală a anului 2022, cuprinse în anexa la prezenta hotărâre „Avocatura azi. Tendințe și perspective”

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 235 din 11-12 martie 2022 prin care se aprobă Strategia de comunicare pentru 2022 și tema principală a anului 2022, cuprinse în anexa la prezenta hotărâre „Avocatura azi. Tendințe și perspective”

23 martie 2022

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

HOTĂRÂREA nr. 235

11-12 martie 2022

 

În conformitate cu dispozițiile art.66 lit. a), c) și ș) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare Lege),

Având în vedere propunerea Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.) din 18 februarie 2022 (sistem videoconferință), privind aprobarea Strategiei de comunicare pentru 2022 și a temei principale a anului 2022 „Avocatura în schimbare. Provocări.”,

Pe baza dezbaterilor din ședința Consiliului U.N.B.R. din 11-12 martie 2022 și luând în considerare proiectul de buget care cuprinde prevederi bugetare specifice pentru sprijinirea barourilor să organizeze activități legate tema principală a anului 2022;

Consiliul U.N.B.R. adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă Strategia de comunicare pentru 2022 și tema principală a anului 2022, cuprinse în anexa la prezenta hotărâre „Avocatura azi. Tendințe și perspective”.

Art. 2 – U.N.B.R. va sprijini barourile în organizarea de întâlniri cu avocații pentru a discuta tendințe și provocări pe care aceștia le întâmpină în exercitarea profesiei de avocat, la nivelul întregii țări, sub egida temei sus menționate.

Art. 3 – Se mandatează Comisia Permanentă să decidă cu privire la toate aspectele legate de dezbaterea temei prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, urmând a informa Consiliul U.N.B.R..

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului U.N.B.R. și barourilor și se publică pe website-ul U.N.B.R..

C O N S I L I U L     U. N. B. R.


Descarcă Hotărârea integral: fișier docx / pdf