Hotărârea nr. 211 din 18 februarie 2017 a Consiliului UNBR prin care se înființează un grup de lucru având ca sarcină coordonarea acțiunilor UNBR ce vor fi organizate pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri din 1918

Hotărârea nr. 211 din 18 februarie 2017 a Consiliului UNBR prin care se înființează un grup de lucru având ca sarcină coordonarea acțiunilor UNBR ce vor fi organizate pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri din 1918

02 iunie 2017

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 211
18 februarie 2017

În baza dispozițiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 3 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, UNBR) nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de dispozițiile art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 5/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din România și de desfășurare a ședințelor Consiliului UNBR,
Având în vedere dezbaterile din ședința Consiliului UNBR din 12.12.2016, în urma cărora a fost aprobat Proiectul celebrării Marii Uniri din 1918 și a editării volumului „Contribuția avocaților la realizarea Marii Uniri”,
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 18.02.2017,

H O T Ă R Ă Ș T E :

          Art. 1 – (1) Se înființează un grup de lucru în cadrul UNBR, având ca sarcină coordonarea acțiunilor UNBR ce vor fi organizate pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri din 1918, coordonat de către domnul avocat Mihai Baco, decanul Baroului Alba, având următoarea componență:
–    av. Cristian Alunaru, decanul Baroului Arad;
–    av. Gheorghe Ciulei, decanul Baroului Caraș-Severin;
–    av. Mirel Ionescu, consilier UNBR, Baroul Cluj;
–    av. Ioan Rus, Baroul Alba;
–    av. Sorin Rusu, decanul Baroului Suceava);
–    av. Dan Mihai Șuta, decanul Baroului Satu Mare.

Art. 2  – (1) Grupul de lucru va avea în vedere faptul că Proiectul este inclus în Planul Prefecturii Alba și în Programul Departamentului Centenar din cadrul Guvernului României, cu sprijinul Ministerului Culturii și faptul că se vor organiza evenimente specifice în municipiile Alba-Iulia, Arad, Blaj, Suceava.
(2) Grupul de lucru va face propuneri concrete privind organizarea de evenimente, inclusiv în alte orașe, se va ocupa de organizarea efectivă a acestora și va transmite un raport de activitate la fiecare ședință a Consiliului UNBR.

Art. 3 – Bugetul necesar pentru desfășurarea activității grupului de lucru și remunerarea membrilor va fi aprobat ulterior.

Art. 4 – Prezenta decizie se comunică membrilor Consiliului UNBR și se publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).

C O N S I L I U L     U. N. B. R.


Download DOCX / PDF