Hotărârea nr. 234 din 11-12 martie 2022 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România privind Congresul avocaților din 17-18 iunie 2022

Hotărârea nr. 234 din 11-12 martie 2022 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România privind Congresul avocaților din 17-18 iunie 2022

21 martie 2022

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

 

HOTĂRÂREA nr. 234

11-12 martie 2022

 

În conformitate cu dispozițiile art. 61 alin. (2) și 66 lit. a), l), m), n) și ș) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare Lege),

Având în vedere propunerea Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare UNBR) din 10 martie 2022, privind organizarea unui Congres tematic, apt să se finalizeze cu acte ale profesiei adoptate potrivit art. 63 alin. (1) lit. d) și f) din Lege,

Pe baza dezbaterile din ședința Consiliului UNBR din 11-12 martie 2022, referitoare la organizarea Congresului Avocaților din 2022,

Consiliul U.N.B.R. adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

 Art. 1 Congresului Avocaților 2022 va fi organizat și convocat, potrivit reglementărilor prevăzute în Lege, la Hotel Intercontinental (Grand Hotel Bucharest) – București, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, București, în perioada 17-18 iunie 2022.

Art. 2 – (1) Consiliul UNBR a luat act de informarea potrivit căreia au fost rezolvate aspectele privind locația, cazarea și asigurarea meselor pentru ședințele Congresului avocaților din 17-18 iunie 2022, precum și ale Comisiei Permanente și Consiliului U.N.B.R. din 15-16 iunie 2022, prealabile Congresului.

(2) Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 206/10-11 decembrie 2021 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 (1) Congresul avocaților va dezbate tema „Avocatura azi. Tendințe și perspective”.

(2) Se mandatează Comisia Permanentă să organizeze toate aspectele legate de tema prevăzută la art. 3 alin. (1) din prezenta hotărâre, precum și alte aspecte privind desfășurarea Congresului.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului U.N.B.R. și barourilor și se postează pe website-ul U.N.B.R..

 

  C O N S I L I U L     U. N. B. R.