Hotărârea nr. 265 din 17 iunie 2017 a Consiliului UNBR privind modificarea și completarea Hotărârea Consiliului UNBR nr. 211/18.02.2017 privind celebrarea Centenarului Marii Uniri (1918-2018)

Hotărârea nr. 265 din 17 iunie 2017 a Consiliului UNBR privind modificarea și completarea Hotărârea Consiliului UNBR nr. 211/18.02.2017 privind celebrarea Centenarului Marii Uniri (1918-2018)

19 iunie 2017

Hotărârea nr. 265 din 17 iunie 2017 a Consiliului UNBR privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 211/18.02.2017 privind celebrarea Centenarului Marii Uniri (1918-2018)


UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 265
17 iunie 2017

În baza dispozițiilor art. 66 lit. s) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de dispozițiile art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 5/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare UNBR) și de desfășurare a ședințelor Consiliului UNBR,

Având în vedere Hotărârea Consiliului UNBR nr. 211/18 februarie 2017, prin care s-a înființat grupul de lucru, cu sarcina de a coordona acțiunile UNBR ce vor fi organizate pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri din 1918 și  dezbaterile din ședința Consiliului UNBR din 17.06.2017,

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 17.06.2017,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – Grupul de lucru pentru sărbătorirea Marii Uniri, înființat în cadrul UNBR, în componența aprobată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 211/18.02.2017 se completează cu domnul avocat Șerban Niculae Lovin, decanul Baroului Ilfov, care va îndeplini atribuții de secretariat.

Art. 2  – (1) Grupul de lucru va avea o întâlnire, până la data de 17 iulie 2017, pentru a stabili Programul manifestărilor ocazionate de celebrarea Marii Uniri ținând cont de faptul că în perioada 22-24 iunie 2018 se va organiza o ședință a Consiliului UNBR la Alba Iulia, cu ocazia celebrării Zilei Avocatului, împreună cu manifestări științifice legate de contribuția avocaților români la Marea Unire.

(2) Grupul de lucru va transmite la UNBR un raport de activitate pentru a fi dezbătut în ședința Consiliului UNBR din 26 august 2017 și, ulterior, periodic, la fiecare ședință a Comisiei Permanente și Consiliului UNBR.

Art. 3 – Grupul de lucru va apela la ajutorul specialiștilor în istoriografie și muzeologie pentru redactarea lucrărilor științifice privind contribuția avocaților români la Marea Unire.

Art. 4 – Sub coordonarea Comisiei Permanente se hotărăște folosirea resurselor bănești ale UNBR în limita unui buget inițial de 10.000 euro echivalent lei, din care se vor face plăți în raport de cererile documentate înaintate UNBR, printr-un cont cu destinație specială, ce va fi supus descărcării de către Comisia Permanentă.

Art. 5 – Prezenta decizie se comunică membrilor Consiliului UNBR și se publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).

C O N S I L I U L   U. N. B. R.


Download DOCX / PDF