Hotărârea nr. 275 din 17 iunie 2017 a Consiliului UNBR prin care se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 248/25.08.2017 cu privire la activitatea Grupului de lucru constituit pentru manifestărilor dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri

Hotărârea nr. 275 din 17 iunie 2017 a Consiliului UNBR prin care se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 248/25.08.2017 cu privire la activitatea Grupului de lucru constituit pentru manifestărilor dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri

28 august 2017

Hotărârea nr. 275 din 17 iunie 2017 a Consiliului UNBR prin care se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 248/25.08.2017 cu privire la activitatea Grupului de lucru constituit de Consiliul UNBR pentru inițierea și coordonarea manifestărilor dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri din (1918-2018)


UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 275

26 august 2017

În baza dispozițiilor art. 66 lit. s) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 211/18 februarie 2017, prin care s-a înființat grupul de lucru cu sarcina de a coordona acțiunile UNBR ce vor fi organizate pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri din 1918, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 265/17 iunie 2017,

Având în vedere decizia Comisiei Permanente cu privire la activitatea Grupului de lucru constituit de Consiliul UNBR pentru inițierea și coordonarea manifestărilor dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri (1918-2018),

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 26 august 2017,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – Se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 248/25.08.2017 cu privire la activitatea Grupului de lucru constituit de Consiliul UNBR pentru inițierea și coordonarea manifestărilor dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri (1918-2018).

Art. 2  – La propunerea coordonatorului, se aprobă completarea Grupului de lucru cu următorii:

– domnul avocat consilier Lazăr Gruneanțu, Baroul Timiș;

– domnul avocat consilier George Bogdan Ilea, Decanul Baroului Sălaj.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică barourilor, membrilor Consiliului UNBR și se publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).

C O N S I L I U L   U. N. B. R.


Download DOCX / PDF