HOTĂRÂRI și REZOLUȚII adoptate de Congresul Avocaților, 20 – 21 aprilie 2018, București

HOTĂRÂRI și REZOLUȚII adoptate de Congresul Avocaților, 20 – 21 aprilie 2018, București

27 aprilie 2018

HOTĂRÂRI adoptate de Congresul Avocaților, 20 – 21 aprilie 2018:

Hotărârea nr. 01 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2017 și Congresul avocaților 2018) (docx / pdf);

Hotărârea nr. 02 privind aprobarea execuției bugetare a Uniunii Naționale a Barourilor din România pe anul 2017 (docx / pdf);

Hotărârea nr. 03 privind aprobarea proiectului de buget al Uniunii Naționale a Barourilor din România pe anul 2018 (docx / pdf);

Hotărârea nr. 04 privind execuția bugetară a Casei de Asigurări a Avocaților pe anul 2017 și proiectul de buget al sistemului autonom de asigurări sociale și pensii pentru avocați pe anul 2018 (docx / pdf);

Hotărârea nr. 05 pentru invalidarea modificărilor și completărilor aduse Statutului profesiei de avocat și ratificarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților, prin delegare de către Consiliul U.N.B.R. (docx / pdf);

Hotărârea nr. 06 privind completarea componenței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (docx / pdf).

Hotărârea nr. 07 privind recunoașterea dreptului fiecărui avocat de a putea utiliza pe actele juridice care emană de la acesta, în anul Centenarului, „Sigiliul aniversar – avocații români. Centenarul Marii Uniri” (docx / pdf).


REZOLUȚII adoptate de Congresul Avocaților, 20 – 21 aprilie 2018:

Rezoluția Congresului avocaților privind aplicarea și promovarea de către toate autoritățile statului în înfăptuirea justiției a prevederilor legale care consacră rolul avocatului într-o societate democratică (docx / pdf).