HOTÃRÂRI ale Consiliului U.N.B.R. din 27 septembrie 2008

HOTÃRÂRI ale Consiliului U.N.B.R. din 27 septembrie 2008

27 septembrie 2008

– HOTÃRÂREA NR. 418 pentru modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat (asistenţa judiciarã);

– descãrcare / download format DOC sau format PDF

– HOTÃRÂREA NR. 419 privind adoptarea Regulamentului – cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţã judiciarã ale barourilor;
– descãrcare / download format DOC sau format PDF

– HOTÃRÂREA NR. 420 privind stabilirea contribuţiei individuale obligatorii la sistemul C.A.A. începînd cu data de 01.01.2009;
– descãrcare / download format DOC sau format PDF

– HOTÃRÂREA NR. 421 privind adoptarea modelului declaraţiei individuale obligatorii la filialele C.A.A. începînd cu data de 01.10.2008
– descãrcare / download format DOC sau format PDF

– HOTÃRÂREA NR. 422 privind venitul de referinţã la stabilirea prestaţiilor de asigurãri sociale la sistemul C.A.A.
– descãrcare / download format DOC sau format PDF