INFORMARE asupra analizei Comisiei Permanente din 08 decembrie 2017 a documentului intitulat „Informare privind proiectele informatice dezvoltate de UNBR pentru Barouri și avocați”

INFORMARE asupra analizei Comisiei Permanente din 08 decembrie 2017 a documentului intitulat „Informare privind proiectele informatice dezvoltate de UNBR pentru Barouri și avocați”

18 decembrie 2017

INFORMARE

În ședința Comisiei Permanente din 08 decembrie 2017 s-a analizat documentul intitulat „INFORMARE privind proiectele informatice dezvoltate de UNBR pentru Barouri și avocați” (anexat în parte).

1. S-a analizat cu prioritate stadiul Proiectului hotărât de Consiliul UNBR cu privire la intercomunicarea prin site-urile barourilor și site-urilor UNBR, INPPA și CAA cu avocații și publicul interesat.

Comisia Permanentă a reamintește faptul că nu există o hotărâre a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România prin care s-ar fi decis înlocuirea actualelor site-uri ale barourilor cu un site „tipizat” al UNBR ori obligarea barourilor la abandonarea actualelor site-uri de care dispun pentru înlocuirea acestora cu un site care să fie furnizat de UNBR!

În Consiliul UNBR s-a luat act de împrejurarea că există numeroase barouri în care comunicare prin site-uri ale barourilor nu cuprinde toate informațiile privind deciziile / hotărârile / comunicatele / informările adresate barourilor de către organele profesiei organizate legal la nivel național, ori site-uri care cuprind date și informații neactualizate la zi. Având în vedere hotărârea Consiliului UNBR din 5 septembrie 2015 prin care s-a decis perfecționarea comunicării între organele profesiei și avocați și, pe de altă parte, organele profesiei și public, inclusiv prin realizarea unei platforme de comunicare online prin care barourile să aibă acces direct și în timp real la informații ce vizează interesele generale ale profesiei, ori activitățile realizate de celelalte barouri, s-a decis, exclusiv la solicitarea barourilor și cu respectarea autonomiei acestora, realizarea unor mecanisme informatice de interconectare a fluxurilor de știri cuprinse pe site-urile barourilor, UNBR, INPPA și CAA (inclusiv pe site-urile filialelor CAA).

Numai la cererea barourilor interesate s-a constatat necesitatea actualizării tehnologice a site-urilor unor barouri a impus și impune fie refacerea acestora din urmă fie perfecționarea lor.

În prezent, există un număr de 19 barouri care au acceptat integrarea site-urilor acestora în mecanismul de intercomunicare în curs de realizare și un număr de 3 barouri (București, Dolj și Timiș) care au comunicat disponibilitatea lor de a conlucra la realizarea unui mecanism privind preluarea automată a fluxului de știri afișat pe site-ul UNBR.

Sub argumentul că nu au posibilități și resurse suficiente, unele barouri au solicitat UNBR să se preia inclusiv „administrarea site-urilor” acestora. Cererea nu a fost acceptată deoarece nu acesta a fost sensul hotărârii Consiliului UNBR privind realizarea intercomunicării prin sistemul site-urilor din avocatură.

Realizarea proiectului hotărât de Consiliul UNBR depinde în mare măsură de concursul pe care barourile îl dau atât în ceea ce privește finalizarea postării știrilor și informațiilor ce se mențin în site-urile proprii ce se vor interconecta cu site-urile celorlalte barouri cât și în ceea ce privește sprijinul tehnic, în parte externalizat.

În ședința Comisiei Permanente din 20 ianuarie 2018 se va analiza, din nou, stadiul realizării proiectului.

2. Comisia Permanentă a fost informată cu privire la finalizarea variantei „mobil” a site-ului UNBR și a aplicației „Conversie audio în text”.

S-a luat act și s-a decis ca „Ghidul de utilizare” pentru avocații care doresc să acceseze aplicația „Conversie audio în text” să fie postat printr-un banner menținut pe site-ul UNBR. Se recomandă barourilor să publice, pe site-urile acestora, „Ghidul de utilizare”.

Varianta mobilă a site-ului preia rubricile „Ultimele știri” și ”Actualitatea” și le afișează în format adaptat 100% pentru dispozitivele mobile.

Versiunea mobil a site-ului va putea fi accesată la adresa m.unbr.ro, cel mai târziu la 15 ianuarie 2018, când se vor realiza și modificările tehnice propuse.

Funcționalitatea efectivă a aplicației va fi anunțată pe site-ul UNBR și va fi comunicată barourilor pentru a se asigura informarea avocaților.

3. Comisia Permanentă a luat act că este finalizată lucrarea privind instalarea echipamentelor aferente rețelei informatice a UNBR cu viteză gigabit care permite desfășurarea ședințelor Comisiei Permanente și Consiliului UNBR în sistem videoconferință.

4. Comisia Permanentă a vizionat tutorialul video privind procedura de lucru pe Registrele electronice prevăzute de art. 3 alin. (3) și art. 5 alin. (10) din legea nr. 51/1995 și a examinat proiectul de Regulamentului de organizare și funcționare a Registrelor și proiectele celor 11 Anexe ale acestuia. S-a decis ca în ședința Comisiei Permanente din 20 ianuarie 2018 să se finalizeze documentele astfel încât la proximul Consiliu UNBR să se poată decide data de la care Registrele sunt funcționale și măsurile organizatorice și tehnice ce se impun a fi luate de barouri.