Întâlnire de lucru cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Întâlnire de lucru cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

18 noiembrie 2021

Întâlnire de lucru cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Urmare promulgării Legii nr. 264/2021 care permite avocaților accesul gratuit la datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, la 18 noiembrie a.c. a avut loc prima întâlnire de lucru între delegația Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), condusă de dl. av. dr. Traian Briciu, Președintele UNBR și delegația Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), condusă de dl. Mircea Viorel Popa, director general adjunct al ANCPI.

Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (6) din Legea 264/2021, potrivit cărora „Pentru îndeplinirea obligațiilor sale, Agenția Națională acordă gratuit acces on-line la seturile de date administrate de aceasta și instituțiile sale subordonate […] avocaților […]  în scopul îndeplinirii atribuțiilor acestora, în condițiile stabilite prin ordin al directorului general al Agenției Naționale”, în cadrul întâlnirii s-a stabilit că avocații vor fi informați de UNBR că cele două instituții urmează să stabilească în scurt timp modalitatea efectivă de punere în aplicare a acestor prevederi.

În acest sens, în cadrul întâlnirii a avut loc prima rundă de discuții la nivel tehnic, informatic între reprezentanții celor două instituții în scopul identificării pașilor de urmat pentru armonizarea cerințelor impuse de reglementările ANCPI și a sistemului informatic al UNBR. S-a stabilit că vor fi luate măsurile necesare pentru ca accesul avocaților la seturile de date pe care le poate furniza ANCPI să respecte toate cerințele legale în vigoare, incidente în această privință.

UNBR informează avocații că pe site-ul UNBR vor fi publicate constant actualizări ale acestei activități.