Interviu cu Av. Nunzio LUCIANO, președintele casei de asigurări a avocaților din Italia, ”Cassa Forense”, și cu Av. Valter MILITI, vicepreședintele acesteia

Interviu cu Av. Nunzio LUCIANO, președintele casei de asigurări a avocaților din Italia, ”Cassa Forense”, și cu Av. Valter MILITI, vicepreședintele acesteia

18 octombrie 2016

În perioada 14-16 octombrie, Casa de Asigurări a Avocaților a primit vizita unei delegații italiene, formată din Av. Nunzio LUCIANO, președinte ”Cassa Forense” (casa de asigurări sociale a avocaților din Italia) și Av. Valter MILITI, vicepreședintele acesteia. Aceștia s-au aflat în România, la invitația  dlui.  av. dr. Florin Petroșel, președintele Casei de Asigurări a Avocaților, în vederea realizării unui schimb de idei pentru identificarea celor mai bune soluții de management al asigurărilor avocaților.

cassa-forense

Explicație foto: De la dreapta spre stanga: Av. Nunzio LUCIANO, președintele ”Cassa Forense”, Av. dr. Florin Petroșel, președintele Casei de Asigurări a Avocaților,  Av. Valter MILITI, vicepreședintele ”Cassa Forense”

Oaspeții au avut amabilitatea să acorde un interviu departamentului de comunicare al Uniunii Barourilor din România.

Care este scopul vizitei dumneavoastră în România?

Av. Nunzio LUCIANO:Sunt în România pentru un schimb de experiență, care a început de ceva timp între Casa de Asigurări a avocaților din țara dumneavoastră și Cassa Forense. Este vorba de un schimb de informații și de date cu privire la modul de funcționare al celor două case de asigurări și nu mai puțin, un schimb de experiență personal cu dl.Av. Florin Petroșel, căruia îi mulțumim pentru această oportunitate precum și pentru ospitalitatea manifestată . Având în vedere că schimbul de experiență determină creșterea și dezvoltarea acestor instituții, considerăm că este foarte importantă această colaborare, care ar trebui extinsă la nivel european, la toate casele de asigurări ale avocaților, pentru ca din această sinergie să se poată naște o abordare comună, mai bună.

Av. Valter MILITI: Este o invitație venită din partea Dlui av. Florin Petroșel, Președintele Casei de Asigurări a Avocaților din România, cu care colaborăm deja de doi ani. Scopul a fost să facem un schimb de idei, să putem combina experiențele noastre în vederea dezvoltării unui sistem mai performant. Deși cele două structuri comportă anumite diferențe, au rădăcini comune din punct de vedere istoric, fiecare dintre ele trecând prin perioade dificile: fascismul la noi și comunismul la voi. Această colaborare este importantă și prin prisma faptului că în România își desfășoară activitatea mulți avocați italieni. De asemenea, în Italia sunt mulți români care își desfășoară afacerile.

Puteți să ne faceți un scurt istoric al Cassei Forense?

Av. Nunzio LUCIANO:Cassa Forense a fost constituită în anii 50, ca instituție de drept public. În 1994 s-a transformat într-o fundație de drept privat și de aici, a început practic dezvoltarea casei de asigurări, în mod special a patrimoniului acesteia, care este unul dintre cele mai mari în domeniu. Cassa Forense este membră ADEPP, o asociație care grupează toate cele 19 case de asigurări ale profesioniștilor din domenii de practică liberale. În total, acestea au un patrimoniu de 74 miliarde Euro și au un rol deosebit de important în dezvoltarea economiei Italiei, prin acordarea suportului financiar necesar unor investiții de importanță națională.

 

În ce constă obiectul de activitate al Cassei Forense?

Av. Nunzio LUCIANO: Obiectul de activitate este legat de acordarea pensiilor (obiectul principal), a altor drepturi de asigurări sociale și a asistenței sociale în situații de excepție.

În privința pensiilor, filozofia noastră este aceea că întregul sistem trebuie să se adapteze în așa fel încât să permită avocaților care ajung la pensie, încasarea unor sume adecvate pentru a susține un trai decent, în situația în care și-au achitat contribuțiile la sistem. Dacă acesta este dezideratul, trebuie să înțeleagă toată lumea că menirea instituției „Cassa Forense” este doar aceea de a crea cadrul normativ și administrativ necesar, dar că aceasta nu poate face minuni pentru rău platnici.

În momentul de față pensia se stabilește prin formule de calcul care țin cont de perioadele de contribuție pentru pensia „remunerativă” și de perioadele în care s-a contribuit pentru pensia „contributivă”.

Ce ne puteți spune despre contribuții? Contribuția este unică pentru toate drepturile sau contribuția este separată pentru fiecare drept?

Av. Nunzio LUCIANO:În sistemul nostru se regăsesc mai multe tipuri de contribuții.

Pentru dreptul la pensia obligatorie (Pilonul 1 de pensii), sunt trei tipuri de contribuții care se plătesc la Cassa Forense.  Cea mai importantă este contribuția subiectivă, care este cea din care se realizează dreptul la pensia personală și reprezintă 14% din venitul anual, până la suma de 98000 de euro/an, dar nu mai puțin de 2.700 euro / an. Pe baza principiului solidarității, avocații cu venituri mari plătesc o contribuție de solidaritate (un procent de 3% din venitul impozabil care depășesc 98.000 euro), contribuție care este dedicată ameliorării pensiilor foarte mici, pentru a se ajunge la  un fel de pensie minimă garantată; După cum vedeți ”Cei bogați  îi ajută pe cei săraci”.

Pentru pensia complementară (Pilonul 2  în Italia căruia îi corespunde pilonul 3 în România) avocații plătesc o contribuție de până la  10% din venitul anual realizat.

Observați că astfel un avocat în Italia poate plăti anual cu titlul de contribuții la pensii  24% din veniturile anuale (14% + 10%) la care se adaugă o contribuție de 3% de solidaritate pentru veniturile care depășesc 98.000 euro.

Mai există o contribuție pentru maternitate, o taxă fixă, anuală, pe care o plătesc toți avocații. În prezent, aceasta este de 120 euro pe an. Din aceasta se plătesc concediile de maternitate ale doamnelor avocat.

De asemenea, mai există o contribuție denumită integrativă de 4% din valoarea onorariului, care se plătește de către client (reprezintă o obligație a clientului) și care alimentează fondul pentru celelalte drepturi de asigurări sociale și pentru asistența socială.

Ce se întâmplă cu un avocat rău platnic? Cum vă recuperați creanțele?

Av. Valter MILITI: În cazul în care există rău platnici, pentru a recupera banii, se încearcă întâi cu somații. Dacă nu merge așa, având în vedere că aceste creanțe constituie titlu executoriu, se trece direct la executarea silită, prin intermediul unui executor judecătoresc.

Există și sancțiuni de natură profesională, dar în general nu sunt aplicate.  Sancțiunea este de fapt aceea că neplata contribuției se reflectă în mod direct asupra pensiei, atât în ceea ce privește valoarea, cât și posibilitatea de a încasa această pensie atunci când devine exigibilă.

Puteți să ne explicați în ce constă pensia de bază și în ce constă pensia complementară?

Av. Nunzio LUCIANO:Pensia de bază este cea prevăzută de lege care se realizează din cota de contribuție de 14%. Cassa Forense are și o pensie complementară, care dă posibilitatea avocatului de a vărsa 10% din venit drept cotă de contribuție pentru a-și majora  pensia de bază. Aceasta cheltuială pentru contribuție este deductibilă din punct de vedere fiscal și mai are un avantaj, acela că nu suportă cheltuieli suplimentare față de alte sisteme care oferă produse similare, cum ar fi cele ale societăților de asigurare sau ale băncilor. Deci nu are comisioane sau alte taxe care să afecteze la sfârșit valoarea pensiei.

Dacă vorbim despre asigurați puteți să ne precizați dacă toți avocații din Italia sunt  asigurați la Casă sau dacă aceștia au posibilitatea să își aleagă singuri asigurătorul?

Av. Nunzio LUCIANO:Până acum ceva timp,  avocații care aveau un venit mediu anual mai mic de 10.300 de euro se puteau înscrie la alte fonduri de pensii, pentru ei sistemul de asigurări sociale ale avocaților din Italia nu era obligatoriu.  În 2012, prin lege, toți avocații , dar și practicienii altor profesii liberale, au fost obligați să se înscrie la propriile case de asigurări. Aceasta a fost o mare realizare din punct de vedere al drepturilor de asigurare. În ziua de azi, pentru o contribuție minimă se poate beneficia de o pensie decentă.

Dar care este situația celorlalți avocați din Uniunea Europeană care practică profesia în Italia?

Av. Valter MILITI: În situația în care avocatul exercită profesia în Italia dar este înscris și în tablourile avocaților din alte țări europene, acesta are posibilitatea să aleagă țara principală în care își va plăti contribuțiile, urmând ca în celelalte state ale UE în care își desfășoară activitatea să prezinte un așa numit certificat A1 – eliberat de sistemul de asigurări sociale la care el contribuie efectiv, pe baza căruia este scutit de plata contribuțiilor de asigurări sociale în statele în care avocatul realizează anumite venituri profesionale.

 

Cunoaștem din date oficiale că autoritatea dvs. (Cassa Forense) a acumulat de-a lungul timpului un patrimoniu considerabil. În ce se regăsesc valorile acumulate și care este filozofia de gestiune a acestora?

Av. Valter MILITI: Patrimoniul Cassei Forense este de 10 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o valoare considerabilă. Planul de investiții se efectuează anual, dar există și un plan pe termen mai lung, pe trei ani.

Sunt trei modalități de investire majore. Unul este cel în obligațiuni, în care se regăsește cea mai mare parte a patrimoniului. Investiția se face atât în obligațiuni ale statului Italian, cât și în obligațiuni internaționale sau ale altor societăți.

Alte investiții sunt în acțiuni de bursă ale unor societăți italiene dar și internaționale.

În ceea ce privește lichiditățile, acestea au o valoare mică, dar există.

Mai există investiții alternative, printre acestea investițiile imobiliare. Cassa Forense are deja un patrimoniu imobiliar considerabil, care este gestionat printr-un fond special creat, numit „Cicerone” și alte investiții cu lichidități care au un randament mare pe termen scurt.

Filosofia de gestiune este una de prudențialitate, dându-se prioritate criteriului de investire al riscului minor față de randamentul cel mai mare. Investițiile se fac pe o perioadă lungă de timp, pentru a garanta pensile in viitor.

Dar care este mecanismul decizional în efectuarea investițiilor ?

Av. Valter MILITI:

Există în cadrul casei un birou specializat care face propuneri de proiecte privind investițiile viitoare. Propunerile de investiții sunt avizate de biroul financiar și biroul de control al patrimoniului, care funcționează în cadrul casei și înaintate apoi spre analiză Comitetului de investiții.

Comitetul de investiții este compus din 4 membri, președintele casei fiind membru de drept al acestuia. Proiectele de Propuneri primesc un aviz și de la Comitetul de investiții.

Proiectele avizate favorabil sunt înaintate Consiliului de Administrație al casei, care este compus din 11 membrii din care unul este președintele și un al doilea este vicepreședintele. Consiliul aprobă sau respinge  prin vot proiectele avizate, care astfel devin „proiecte de realizat”.

Cunoaștem că în Italia activează un număr important de avocați. Care este proporția între sexe și pe vârste?

Av. Valter MILITI: Actualmente, femeile reprezintă 47% din totalul avocaților, însă ca tendință, numărul femeilor va crește procentual în viitorul apropiat. În ceea ce privește împărțirea pe vârste, în acest moment categoria majoritară ca vârstă este cea a avocaților de 35-50 de ani, deoarece boom-ul de intrare în avocatură a fost între anii 2000- 2010. Actualmente, trendul este de scădere a numărului celor care intră în avocatură, astfel încât tinerii sub 30 de ani sunt mai puțini. Dintre aceștia, femeile dețin un procent majoritar, așa încât, chiar din acest an, numărul femeilor îl va egala pe cel al bărbaților.

 

Este Cassa Forense implicată în anumite programe de întrajutorare a avocaților. Și în aceasta situație în ce constau programele și în ce constau ajutoarele?

Av. Nunzio LUCIANO:De foarte puțin timp, la 1 ianuarie 2016, Cassa Forense a adoptat un nou regulament care a instituit un fond de 64 milioane de euro pentru întrajutorarea avocaților în ce privește familia, sănătatea și profesia, în cazuri de necesitate. În momentul de față, încercăm să implementăm măsuri pentru a ajuta avocatul din punct de vedere profesional. De exemplu, s-a realizat o bază de date juridice, cu acces  gratuit pentru înscrișii la Cassa Forense. De asemenea s-a constituit un fond de garantare al casei  prin care se pot garanta anumite microcredite pe care avocații le-ar putea obține de la bancă, în vederea dezvoltării propriilor structuri.

Există tot felul de ajutoare. De exemplu, un bonus pentru grădiniță, pe care îl primesc părinții atunci când au nevoie de supraveghere pentru copii. De asemenea, există un ajutor pentru handicap, în cazul în care printre membrii familiei există persoane cu dezabilități.

Referitor la Casă. Aveți cumva în Italia și structuri locale, organizate teritorial pe lângă casa centrală? 

Av. Valter MILITI: Cassa Forense nu are structuri locale, ci doar structura centrală de la Roma. Există pe lângă fiecare barou niște centre de informare, dar acestea nu se ocupă efectiv de asigurările sociale. Au numai atribuții de informare cu privire la drepturile pe care le au avocații. Acestea nu încasează plăți.

Dacă nu, cum faceți ca avocații din Italia să fie conștienți de obligații și de drepturi și cum îi cointeresați?

Av. Valter MILITI: Într-adevăr, birourile locale de informare sunt de foarte mare ajutor și chiar funcționează în ceea ce privește informarea avocaților cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au. Pentru restul, în ce privește cota de contribuție datorată sau plățile efective se fac prin mijloace electronice prin intermediul site-ului Cassa Forense.

 

Cu ce impresii despre Romania plecați spre Italia?

Av. Nunzio LUCIANO:Impresia pe care o face România este aceea a unei națiuni, care, așa cum este și cazul Italiei, are anumite  probleme datorate instabilității politice, care frânează activitățile economice, printre care și cele ale profesiilor liberale, avocatura fiind și ea afectată.

În ceea ce privește Casa de Asigurări a Avocaților din România, se vede deschiderea acesteia către colaborarea internațională,  care să-i aducă date și informații necesare pentru dezvoltarea în continuare.

Sperăm că prin schimbul de experiență și strângerea relațiilor dintre casele de asigurări sociale ale avocaților  din România și Italia, ca parte a unei colaborări europene mai largi, care să cuprindă majoritatea caselor de asigurări ale avocaților din UE să ne aducem aportul fiecare la perfecționarea sistemelor naționale de asigurări sociale ale avocaților.

Av. Valter MILITI: Sunt la a doua vizită în România și sunt impresionat de modul în care s-a dezvoltat din punct de vedere organizatoric și structural. În ceea ce privește Casa de Asigurări a Avocaților, consider că aceasta are o capacitate optimă pentru a se dezvolta. Cu ocazia acestei vizite am fost și la Complexul Balnear de la Techirghiol, denumit „Corpore Sano” , și am rămas impresionat de eficiența și profesionalismul cu care este gestionat acesta. Complexul reprezintă atât un serviciu în spiritul asigurărilor, cât și o formă foarte bună de investiție,  iar imaginea este una excelentă pentru care vă felicit.

Distribuie prin: