Mesajul Preşedintelui UNBR la Conferinţa „Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al III-lea”

Mesajul Preşedintelui UNBR la Conferinţa „Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al III-lea”

28 noiembrie 2014

Sigla_UNBR-LUX_vectorized

–        Domnule Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti

–        Doamnelor şi Domnilor Decani,

–        Domnule Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

–        Doamnelor şi domnilor profesori,

–        Stimaţi invitaţi si participanţi

Sunt onorat să particip la deschiderea celei de a IV-a ediţii a Conferinţei „Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al III-lea”, eveniment care a reuşit să încununeze eforturile perseverente ale Departamentului de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi să reunească profesionişti ai dreptului şi ai profesiilor legal reglementate a căror exercitare implică cu necesitate cunoaşterea dreptului: cadre didactice, cercetători ştiinţifici, practicieni.

Sunt convins că intervenţiile, dezbaterile şi concluziile Conferinţei vor ajuta şi practicienii dreptului – avocaţi, să reflecteze la perspectiva propriei lor dezvoltări profesionale în raport cu nevoile reale ale mediului de afaceri şi dinamica previzibilă a acestuia, dar şi, mai ales, la implicarea în proiecte comune care presupun inter-relaţionări cu profesionişti din alte domenii, într-o lume a interdependenţelor obiective şi manifeste.

Trăim cu toţii vremuri în care profesiile au nevoie de profesionişti reali, iar dreptul afacerilor are nevoie de conlucrarea profesioniştilor pentru a furniza competenţe.

Este încă verificată soliditatea proiectului România – stat de drept şi european în condiţiile în care generaţiile actuale de economişti, jurişti, experţi din alte domenii dau examenul verificării propriilor interese şi capacităţi cu proiectul asumat în condiţiile în care este încă agitat mediul economic internaţional, european şi naţional.

Trăim încă vremuri în care drepturi consacrate constituţional şi legal trebuie satisfăcute într-un mediu de afaceri dominat încă de resurse limitate. Identificarea soluţiilor inovatoare, stimularea creaţiei intelectuale prin implicarea practicienilor dreptului în orientarea iniţiativei spre valori şi structuri viabile, cu responsabilitate şi eficienţă este o datorie a profesiilor care se dezvoltă ele însele ca „afaceri, fără afacerişti”!

Sunt convins că şi lucrările Conferinţei vor reflecta efortul imens pe care îl implică aplicarea efectivă, corectă, a unor coduri noi, moderne, care ar trebui să genereze predictibilitatea şi stabilitatea, fără de care dezvoltarea mediului de afaceri este grav distorsionată.

Este cert că prin conlucrarea cu ceilalţi profesionişti, avocaţii vor susţine proiectul realizării unei justiţii credibile şi rapide, dezvoltarea metodelor alternative de evitare şi rezolvare a conflictelor (arbitraj, conciliere, tratative, mediere) fără de care, în epoca mileniului al treilea, lumea afacerilor – motorul dezvoltării sociale – stagnează.

Dreptul afacerilor, „prin practicienii săi se impune ca factor de progres”. Esenţial este să se refuze agresarea mediului de afaceri din exterior şi compromiterea afacerilor oneste din interior. Este necesar exportul de integritate furnizată constant şi prin consens general spre administraţie, spre guvernanţi, spre consumatorii de servicii. Prestarea serviciilor profesionale intelectuale de către avocaţi, consilieri juridici, auditori, contabili, experţi, evaluatori, practicieni în insolvenţă, într-un cadru legal, reglementat, apărat cu onestitate şi curăţat la timp de „neghină” dă proba adevăratului profesionalism. Pe baza acestuia  sunt convins că vom reuşi să concretizăm Proiecte ale mileniului a III-lea cu care să întărim şi brandul Conferinţei la care participăm.

În numele meu şi al celor 30.000 de avocaţi pe care îi reprezint, va mulţumesc pentru invitaţie şi vă asigur că prin intervenţiile lor, numeroşi avocaţi, pe lângă profesia, ocupaţia sau funcţia menţionată în Programul Conferinţei, vor dovedi efectiv că avocatul român este el însuşi făuritor, actor, jucător al unui mediu de afaceri în plin progres, pe plan intern sau internaţional, dar şi un bun teoretician care contribuie şi la dezvoltarea ştiinţei „dreptului afacerilor” tot mai mult pluridisciplinară şi, în consecinţă, complexă şi incitantă.

Succes deplin lucrărilor Conferinţei!

Av. Gheorghe Florea

Preşedintele UNBR


DOCX / PDF

Distribuie prin: