Minuta ședinței Comisiei Permanente a UNBR din 03 septembrie 2020

Minuta ședinței Comisiei Permanente a UNBR din 03 septembrie 2020

09 septembrie 2020

Minuta ședinței Comisiei Permanente din 03.09.2020

Ședința a avut următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 16 iulie 2020 ;
2. Masuri pentru organizarea examenului de primire in profesia de avocat;
3. Discutarea unor proiecte cu impact economic;
4. Informare privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară- RNPM;
5. Măsuri privind celebrarea Zilei Europene a Avocaților;
6. Lucrări curente;
7. Diverse.
La ședință au participat, Președinte CAA, Președintele Comisiei Centrale de Cenzori și, în sistem videoconferință, decanul Baroului Dolj, în calitate de coordonator al Grupului de lucru privind Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM, pentru punctul 4 al ordinii de zi.

Din dezbateri au rezultat următoarele:

1. Comisia Permanentă a aprobat următoarele măsuri privind examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2020:
– Complexul ROMEXPO ca locație pentru desfășurarea examenului, care permite luarea tuturor măsurilor necesare pentru organizarea în bune condiții, cu respectarea normelor sanitare a acestuia;
– numirea Președintelui și a Vicepreședintelui de examen și a comisiei de organizare a examenului;
– aprobarea măsurilor de restituire a taxei pentru candidații care solicită retragerea dosarului, precum și pentru cei care se prezintă la locul examenului fără a îndeplini condițiile sanitare impuse de normele de securitate epidemiologică; aceste din urmă persoane pot participa la examen, dacă optează în acest sens, exclusiv într-o sală special amenajată în acest scop și dacă semnează o declarație în acest sens.

2. Comisia Permanentă a aprobat comisiile pentru examenul pentru înscrierea pe lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice, din 18 octombrie 2020.

3. Comisia Permanentă a analizat execuția bugetară pentru 2020, până în luna iulie 2020, inclusiv situația viramentelor barourilor către bugetul UNBR; s-a decis propunerea de măsuri către Consiliul UNBR, care să faciliteze o mai bună încasare și trimitere a cotelor către UNBR.

4. Referitor la activitatea RNPM de la ultima ședință a Comisiei Permanente, s-a luat act de următoarele:
– Proiectul Legii de modificare și completare a Legii nr. 297/2018 privind RNPM a fost adoptat de Parlament și trimis spre promulgare; proiectul extinde aria actelor ce trebuie înscrise în Registru și se speră la o evoluție favorabilă pe viitor în ce privește Operatorul UNBR-RNPM;
– situația financiară a RNPM, inclusiv situația încasărilor şi restanțelor la plata taxelor datorate Bugetului de Stat şi Ministerului Justiției şi cotei datorate operatorului UNBR. Grupul de lucru privind RNPM a convenit cu agenții aplicarea măsurilor privind plata restanțelor, urmând ca de la 01.09.2020 să se dispună măsuri suplimentare față de cei care nu au respectat cele convenite inițial;
– s-au luat măsurile necesare pentru întocmirea unor puncte de vedere motivate pentru a răspunde Consiliului Concurentei; situația este în desfășurare, urmând ca să fie informată în continuare Comisia Permanentă despre evoluțiile ce se vor înregistra.

5. Comisia Permanentă a analizat mai multe proiecte cu impact economic asupra profesiei de avocat, inclusiv rezultatele sondajului de opinie derulat în perioada 25 -28 august 2020. S-a decis să se propună Consiliului UNBR prelungirea perioadei în care avocații pot răspunde la chestionar.

6. În ce privește măsurile privind celebrarea Zilei Europene a Avocaților, Comisia Permanentă a decis ca evenimentul să se desfășoare în sistem mixt, atât față în față, cât și în sistem videoconferință, cu invitați din România, dar și de la Consiliul Barourilor Europene (CCBE), Baroul francez etc. Se va aproba ulterior structura și programul de desfășurare a evenimentului.

7. Având în vedere publicarea pe website-ul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în data de 05.08.2020, Comisia Permanentă a decis să formuleze cerere de revocare în parte a acesteia, în sensul eliminării din cuprinsul său a referirilor la Uniunea Națională a Barourilor din România și, respectiv, la Baroul Timiș, precum și la conduitele subscriselor, respectiv la comunicatele emise, acestea reflectând o stare de fapt reală și neaducând atingere nici reputației și nici independenței judecătorului indicat în hotărâre.

8. Comisia Permanentă a soluționat 7 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a avocaților.