Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 28.01.2021

Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 28.01.2021

04 februarie 2021

Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 28.01.2021

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

1.  Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 18/28 decembrie 2020;

2.  Discuții preparatorii asupra materialelor comunicate de Casa de Asigurări a Avocaților (CAA), și privind hotărârile prevăzute de legislația CAA pentru funcționarea unitară a sistemului CAA în anul 2021, propuse Consiliului UNBR spre aprobare.

3.  Analizarea ultimelor date privind execuția bugetară 2020; Prezentarea Proiectului de buget 2021, în urma discuțiilor din ședința Comisiei Permanente din 18/28 decembrie 2020. Discuții referitor la ultimele date privind proiectele cu impact economic.

4.  Propuneri privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM pentru 2021;

5.  Prezentarea regulilor privind ședințele Consiliului UNBR in format de videoconferință si a observațiilor din grupurile de lucru.

6.  Informare privind funcționarea Registrelor Naționale ale Avocaților Romani în 2020. Propuneri pentru 2021, prevăzute de art. 3 alin.(3) și art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51 /1995.

7.  Examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini, înscriși în Tablourile speciale ale avocaților străini ale Barourilor. Aprobarea Regulamentului de examen, a calendarului și a Președintelui Comisiei de examen.

8.  Discuții cu privire la demersurile UNBR referitor la condamnarea domnului avocat Robert-Mihăiță Roșu din 17.12.2020.

9.  Lucrări curente;

10. Diverse.

La ședință au participat dl. av. Mihăiță Bubatu, Președintele Casei de Asigurări a Avocaților și, pentru 4 al ordinii de zi, dl. av. Lucian-Bernd Săuleanu, Decanul Baroului Dolj.

Din dezbateri au rezultat următoarele:

1. Față de propunerile Consiliului de administrație a Casei de Asigurări a Avocaților (CAA), care au fost analizate și avizate în ședința Comisiei Permanente din 18-28.12.2020, Comisia Permanentă a analizat următoarele aspecte suplimentare:
a) La propunerea Filialei București a CAA, s-a analizat necesitatea corelării cotei minime de contribuție a avocaților definitivi pentru a atinge 1 pct. de pensie lunar, având în vedere că, pentru venitul de referință propus de CAA de 2.840 lei, actuala cotă de contribuție conduce la acumularea unui punctaj de pensie aferent mai mic, ceea ce ar conduce la dezavantaje majore către contribuabili. Comisia Permanentă s-a declarat în principiu de acord cu propunerea, dar a decis să sesizeze CAA pentru ca, în virtutea prevederilor legale aplicabile, Consiliul de administrație să analizeze și să înainteze o propunere în acest sens către Consiliul UNBR.
b) În ce privește Proiectul de Regulamentul de regularizare a contribuțiilor anuale ale avocaților la fondurile CAA, s-au analizat următoarelor aspecte:
– oportunitatea aplicării sau nu a acestuia și pentru perioada 2016-2019 sau doar pentru anul în curs sau din 2021;
– aplicarea acestuia doar în care nu se constată declararea într-o lună a unui venit mai mic decât cel real realizat sau și în această situație;
– impunerea sau nu a caracterul irevocabil a cererii de regularizare;
– implementarea modificărilor necesare la softul CAA/filialelor pentru punerea efectivă în aplicare a regularizării și dacă se impune reglementarea unei perioade pentru intrarea în vigoare/punerea în aplicare a regulamentului.
Comisia Permanentă a decis să susțină regulamentul, urmând ca aspectele semnalate să fie analizate în ședința Consiliului UNBR.
c) Susținerea în ședința Consiliului UNBR a proiectului de investiții “Noul Complex Balnear” în Techirghiol, cu o capacitate de 300 de paturi. Comisia Permanentă a aluat act de faptul că CAA va încerca finanțarea cu prioritate a proiectului și din sume provenite din ajutor de stat/fonduri europene.

2. Avizarea Regulilor privind desfășurarea în sistem videoconferință a ședințelor Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, urmând ca acesta să fie supus dezbaterii în Consiliul UNBR.

3. Comisia Permanentă a luat act de Informarea privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM și de Proiectul de promovare/publicitate a RNPM-UNBR prin acțiuni privind:
a) dezvoltarea sistemului – împuternicirea de noi agenți ai operator UNBR – RNPM, cu precădere în barourile în care nu există niciun agent autorizat dintre formele de exercitare înregistrate;
b) campanie de promovare către persoane fizice, instituții financiare, leasing, recuperare creanțe și profesioniști.

4. Comisia Permanentă a aprobat Regulamentul privind examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini care solicită dobândirea dreptului de a acorda  asistentă juridică în drept românesc. Examenul se va desfășura în zilele de 06 și 07 mai 2020, la sediul UNBR.

5. Comisia Permanentă a analizat proiectul Deciziei cu caracter interpretativ privind aplicarea unitară a prevederilor legislației profesiei de avocat cu privire la efectele exercițiului unei demnității publice, cu caracter temporar, asupra calității de membru in organele de conducere locale și centrale ale profesiei de avocat. S-a decis avizarea proiectului și remiterea lui spre dezbatere Consiliului UNBR.

6. Comisia Permanentă a luat act de faptul că în cazul avocatului Robert-Mihăiță Roșu au fost sesizate mai multe organizații internaționale: CCBE, UIA, IBA, organizații profesionale din alte țări. Cazul va figura inclusiv pe agenda celei de-a 49-a Conferințe a președinților  organizațiilor profesionale ale avocaților europeni din 12 februarie 2021 la Viena. UNBR va organiza în curând o conferință-dezbatere online cu tema principală: „Probleme sistemice în justiție privind încălcarea drepturilor fundamentale. Audierea avocatului ca martor împotriva clientului”.

7. Comisia Permanentă a aprobat cererea de apărare a reputației profesionale a domnului av. Razvan – Viorel Doseanu, din Baroul Bihor. În total, Comisia Permanentă a soluționat 34 de lucrări cuprinse în Tabelul de lucrări, dintre care 9 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a avocaților.