Minuta ședinței Comisiei Permanente în sistem videoconferință din 12.06.2020

Minuta ședinței Comisiei Permanente în sistem videoconferință din 12.06.2020

13 iunie 2020

Ședința a avut următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din 14.05.2020, în sistem videoconferință;
2. Stabilirea datei Congresului și a măsurilor;
3. Discutarea organizării unui Consiliu UNBR în luna iulie;
4. Masurile necesare organizării examenului de admitere in profesia de avocat;
5. Validarea examenului de dobândire a calității de administrator în insolvența persoanei fizice;
6. Stadiul activității de atacare în justiție a practicării ilegale a avocaturii în mediul on – line;
7. Proiect privind punerea la dispoziția avocaților a instrumentelor moderne de promovare a serviciilor avocațiale și punere în contact cu potențialii clienți;
8. Lucrări curente;
9. Diverse.

Ordinea de zi a fost completată cu următoarele subiecte:
– Proiectul avocatului specializat;
– Proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative, în care se prevede posibilitatea avocatului de a certifica acte ce trebuie depuse la Oficiul Registrului Comerțului sau alte documente reglementate de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Legea nr. 290/2004 privind cazierul Judiciar, Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații etc;
– Proiectul Cartierul Justiției.

La ședință a participat și Președintele Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților (CAA), în calitate de invitat.

Din dezbateri au rezultat următoarele:

1. Comisia Permanentă a luat act de următoarele:
– adoptarea de către Parlament și trimiterea spre promulgare Proiectului de Lege privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat – PLx289/2020 (L278/2020), privind posibilitatea consiliilor barourilor de a decide ca votul la adunările ordinare și extraordinare, precum și la cele pentru alegerea organelor de conducere să se desfășoare prin mijloace electronice;
– adoptarea Legii nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 493 din 10 iunie 2020, care prevede expres că sunt beneficiari ai programului inclusiv profesioniștii așa cum sunt reglementați de art. 3, alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil și de formele de organizare a profesiilor liberale, deci și avocații.

2. În ce privește proiectul Cartierul Justiției, s-a decis constituirea unei delegații formate din conducătorii UNBR, Baroul București, CAA, Filiala București-Ilfov a CAA, INPPA și specialiști tehnici care să participe la o întâlnire de lucru la Ministerul Justiției.

3. În ce privește organizarea Congresului avocaților 2020, s-a decis ca acesta să fie organizat în perioada 8-9 septembrie, sub rezerva adoptării la nivel statal a unor reglementări sanitare care să facă imposibilă organizarea acestuia; în prealabil, în perioada 5-7 septembrie se vor desfășura ședințele Comisiei Permanente și Consiliului UNBR.
De asemenea, sub rezerva existenței unor reglementări naționale contrare, s-a decis organizarea ședințelor Comisiei Permanente și Consiliului UNBR „în format clasic” în perioada 16-19 iulie 2020, la București. Cu această ocazie se vor decide măsurile cu privire la celelalte aspecte legate de organizarea congresului avocaților (tematică, format, materiale etc), la propunerea Comisiei Permanente, așa cum s-au cristalizat în ședința de azi și se vor finaliza în perioada următoare. Se va avea în vedere respectarea măsurilor sanitare corespunzătoare.

4. Referitor la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea 2020, s-a decis ca, sub aceleași rezerve, acesta să se desfășoare, potrivit calendarului aprobat, la data de 20 septembrie, într-un singur centru de examen, la București. Pentru respectarea măsurilor sanitare ce trebuie implementate, se va avea în vedere desfășurarea examenului în mai multe locații, ceea ce va avea drept consecință creșterea costurilor de organizare sau chiar pe stadion, așa cum au decis alte organisme profesionale. În subsidiar, s-a luat în calcul posibilitatea ca să poată fi organizat un centru de examen suplimentar, doar în măsura în care există situații de interzicere a deplasării într-o o anumită zonă a țării, urmând ca decizia să fie luată în termen util. Data de referință pentru tematica de examen va fi 1 iunie 2020; examenul va fi tip grilă cu 1 sau 2 variante corecte. Se vor elabora deciziile privind organizarea examenului, tematica și taxa de examen.

5. Comisia Permanentă a decis validarea examenului de dobândire a calității de administrator în insolvența persoanei fizice. S-a luat act de faptul că se înregistrează un număr de 299 de avocați care au participat la cursuri dar nu s-au înscris la examen, astfel că s-a decis organizarea unei noi sesiuni de examen în cursul lunii octombrie a.c., urmând ca cei care nu susțin examenul nici la această dată să nu mai poată să se înscrie la altă sesiune, decât dacă participă din nou la cursurile organizate. Pentru cei care au fost declarați „admis” la examen, UNBR va proceda la acordarea calității de administrator în insolvența persoanei fizice.

6. Comisia Permanentă a luat act de faptul că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului UNBR nr. 53/07 decembrie 2019, pentru constituirea Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind apărarea în fața avocaturii ilegale, la nivelul Baroului București s-a constituit un corp de avocați care va acționa, în numele baroului, în direcția combaterii exercitării ilegale a profesiei de avocat, pe baza unei strategii elaborate împreună cu UNBR. La ședința următoare se va prezenta un raport cu privire la problematică. În ce privește latura penală a problematicii, răspunderea revine Coordonatorului DCAJ, care a menționat că a demarat formarea unei echipe și va prezenta un raport detaliat la următoarea ședință a Comisiei Permanente.

7. Referitor la proiectul avocatului specializat, Comisia Permanentă a luat act de propunerile prezentate, l-a analizat, a apreciat că este necesar profesiei și l-a aprobat în principiu, urmând ca, până la data de 1 iulie 2020, membrii Comisiei Permanente să facă și alte propuneri și observații, ce vor fi centralizate și analizate la viitoarea ședință, când se va finaliza o formă agreată de Comisia Permanentă, ce va fi pusă în discuția membrii Consiliului.

În ce privește proiectul privind punerea la dispoziția avocaților a instrumentelor moderne de promovare a serviciilor avocațiale și punere în contact cu potențialii clienți, Comisia Permanentă a analizat propunerea, l-a considerat util profesiei și a decis aprobarea sa în principiu. De asemenea, s-a decis ca, până la data de 1 iulie 2020, membrii Comisiei Permanente să facă și propuneri și observații, ce vor fi centralizate și analizate la viitoarea ședință, când se va finaliza o formă agreată de Comisia Permanentă, ce va fi pusă în discuția membrii Consiliului.

Comisia Permanentă a apreciat că, în principiu, cele două proiecte au caracter complementar.

8. În ce privește asistența judiciară, Coordonatorul DCAJ a informat cu privire la faptul că, în urma solicitării adresate barourilor, a reieșit că nu există întârzieri la plată la nivelul instanțelor, iar cele care există la nivelul parchetelor, nu depășesc, ca medie națională, 2-3 luni, reducându-se semnificativ întârzierile. Se vor continua discuțiile cu parchetele la care se înregistrează probleme pentru soluționarea acestora.
Comisia Permanentă a apreciat ca fiind utilă propunerea Baroului Mureș privind inițierea unei discuții cu reprezentanții Parchetului General pe tema dosarului penal electronic și a decis ca Coordonatorul DCAJ să demareze discuții în acest sens cu reprezentanții Parchetului.

9. Comisia Permanentă a luat act de faptul că, până la data ședinței, au adoptat poziții de susținere a Comunicatului UNBR cu privire la comunicatul CSM din data de 4 iunie 2020 pentru apărarea reputației profesionale și independenței doamnei judecător Georgiana-Livia ŞTEFAN din cadrul Tribunalului Iași un număr mare de barouri. Comisia Permanentă reiterează poziția sa privind necesitatea respectării și aplicării cu strictețe a prevederilor art. 91 alin 4 din Codul de Procedură Penală, „Delegația apărătorului din oficiu încetează la prezentarea apărătorului ales”, precum și deschiderea spre un dialog constructiv benefic ambelor profesii.

10. Comisia Permanentă a soluționat 3 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate al avocaților.