Minuta ședinței Comisiei Permanente, în sistem videoconferință, din 29.10.2020

Minuta ședinței Comisiei Permanente, în sistem videoconferință, din 29.10.2020

06 noiembrie 2020

Minuta ședinței Comisiei Permanente,
în sistem videoconferință, din 29.10.2020

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 03 septembrie 2020;
2. Validarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2020;
3. Analizarea execuției bugetare 2020 și a Proiectului de buget 2021; Discutarea unor proiecte cu impact economic:
– Proiectul Optimus;
– Proiectul privind sediul;
– Cartierul Justiției;
– Proiectul privind Platforma de intermediere avocat-client;
– Colaborarea cu Editura Universul Juridic;
4. Informare privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară- RNPM;
5. Lucrări curente;
6. Diverse.

La ședință au participat dl. av. Mihăiță Bubatu, Președintele Casei de Asigurări a Avocaților și, pentru pct. 3 și 4 al ordinii de zi, dl. av. Lucian-Bernd Săuleanu, Decanul Baroului Dolj, Coordonatorul Grupului de lucru privind RNPM, iar pentru pct. 3 al ordinii de zi, dl. avocat Segiu Capisizu.

Din dezbateri au rezultat următoarele:

1. După dezbateri, Comisia Permanentă a validat examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2020. Au fost analizate toate plângerile, contestațiile, memoriile privind examenul depuse după publicarea listei finale cu rezultatele și s-a constatat că, în cuprinsul acestora, se reiau motivele invocate de aceeași petenți în contestațiile depuse anterior la barem și la punctaj. Ca urmare, s-a dispus respingerea acestora ca inadmisibile. Având în vedere, faptul că la sesiunea de examen din septembrie 2020, candidații au depus dosarele de examen on-line, candidații declarați admiși vor trebui să depună la data înscrierii în barou documentele în original, urmând ca personalul desemnat de barouri să analizez cu atenție dacă acestea corespund cu cele depuse on-line.

2. Comisia Permanentă a aprobat componența comisiei de organizare a examenului de absolvire a INPPA, ce se va organiza în data de 15 noiembrie 2020. Cei care vor participa fizic la desfășurarea examenului din data de 15 noiembrie 2020 vor respecta măsurile de protecție sanitară necesare.

3.Comisia Permanentă a analizat execuția bugetară până la data de 21 octombrie 2020, precum și un proiect inițial de buget pentru 2020. Deși bugetul pentru 2020 a fost adoptat cu un deficit considerabil, s-a luat act de faptul că acesta va fi mai mic decât cel prognozat. În urma dezbaterilor s-a decis ca Președintele să prezinte pentru ședința următoare un proiect de buget pentru 2021.

4. În ce privește proiectele propuse sus indicate, comisia Permanentă a constat următoarele:
– există o serie de documentații trimise către Comisia Permanentă în ultimul moment, care nu a putut în mod obiectiv să fie analizate;
– în urma dezbaterilor s-a desprins necesitatea unei regândiri a ofertelor propuse.
Ca urmare, s-a decis amânarea luării unor decizii, urmând ca în maxim 2 săptămâni să se reanalizeze oportunitatea continuării sau nu a demersurilor necesare pentru trece la o etapă superioară în cadrul fiecărui proiect.
În ce privește Proiectul Cartierul Justiției, s-a luat act de faptul că Ministerul Justiției a aprobat tema de proiect și Masterplanul proiectului. În Masterplanul adoptat, UNBR figurează cu 7000 metri pătrați. Ministerul Justiției urmează a demara o procedură de licitație publică pentru efectuarea studiului de fezabilitate și este nevoie ca echipa de consultanți desemnată de UNBR în legătură cu echipa care va câștiga licitația pentru a se asigura coerența tehnică a proiectului, (în ce privește construcția ce se va edifica de UNBR). Procedurile necesare vor avea o durată considerabilă de timp.

5. Referitor la activitatea RNPM Comisia Permanentă a luat act faptul că, la data de 14.10.2020, au fost organizate alegeri pentru noua funcție de președinte al Corpului Operatorilor RNPM, și, cu unanimitatea voturilor, s-a decis alegerea în funcția de președinte a doamnei Irina – Mihaela Oglindă, director de Registru al operatorului Camera de Comerț şi Industrie a României, pentru interval de 1 an, în perioada 14.10.2020 – 13.10.2021; totodată, a fost adoptată cu unanimitatea voturilor modificarea Statutului Asociației Corpul Operatorilor RNPM față de modificările legislative intervenite la data de 11.09.2020.
În urma dezbaterilor, s-au decis următoarele:
– se va realiza un proiect de marketing și de promovare a activității Operatorului UNBR al RNPM și a agenților;
– se va organiza o ședință cu agenții pentru a se evidenția noile aspecte din legislația RNPM, pentru fi avute în vedere în activitatea acestora și a se evita greșeli de aplicare (unele întâlnite deja în activitatea agenților).

6. Comisia Permanentă a luat act de activitatea Grupului de lucru privind deontologia profesiei, inclusiv publicitatea (GL3), care a constatat că pentru a continua activitatea este nevoie de modificarea Statutului profesiei de avocat în materia publicității, în conformitate cu noile prevederi ale Legii nr. 51/1995 prin Legea nr. 25/2017. Având în vedere că analizarea propunerilor de modificare a legislației profesiei intră în atribuția Grupului de lucru privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1), coordonatorii celor 2 grupuri vor stabili de comun acord procedura ce se va urma pentru colaborarea dintre grupuri.

7. În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului UNBR nr. 98/12 august 2020, s-a amânat desfășurarea Congresul avocaților 2020, până la o dată ulterioară din acest an, ce va fi decisă de Consiliul UNBR. Comisia Permanentă va sesiza Consiliul UNBR cu problematica convocării Congresului.

8.Comisia Permanentă a soluționat 10 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a avocaților.