ORDINEA DE ZI a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România în sistem videoconferință din data de vineri, 18 decembrie 2020

ORDINEA DE ZI a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România în sistem videoconferință din data de vineri, 18 decembrie 2020

15 decembrie 2020

ORDINEA DE ZI
a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.)
în sistem videoconferință din data de vineri, 18 decembrie 2020:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 29 octombrie 2020;

2. Prezentarea și analizarea materialelor comunicate de Casa de Asigurări a Avocaților (C.A.A.), în vederea propunerii acestora Consiliului UNBR. Discuții privind hotărârile prevăzute de legislația C.A.A. pentru funcționarea unitară a sistemului C.A.A. în anul 2021.

3. Validarea examenului absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – sesiunea noiembrie 2020;

4. Avizarea Calendarului de activități ale organelor centrale de conducere a profesiei de avocat pentru anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului UNBR;

5. Analizarea execuției bugetare 2020 și avizarea Proiectului de buget 2021 în vederea supunerii acestuia aprobării Consiliul UNBR; Discutarea unor proiecte cu impact economic;

6. Informare privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM;

7. Lucrări curente;

8. Diverse.