ORDINEA DE ZI a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) din 08.09.2022

ORDINEA DE ZI a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) din 08.09.2022

07 septembrie 2022

ORDINEA DE ZI
a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.)
din 08.09.2022

1. Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Comisiei Permanente din data de 06 iunie și 14 iunie 2022 (videoconferințe), precum și 15 iunie 2022 (format fizic), 26 iulie 2022 și 05 august 2022 (videoconferințe);

2. Măsuri de punere în aplicare a hotărârilor Congresului avocaților 2022.

3. Analiza efectelor Deciziei Curții Constituționale nr. 230/28.04.2022 în ce privește nedemnitatea profesională. Măsuri preconizate până la intrarea în vigoare a noilor prevederi privind art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995;

4. Masuri privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat, sesiunea septembrie 2022;

5. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Cartierul Justiției, Platforma UNBR de intermediere avocat client, accesul pe platforma ANCPI, proiectul FAST, proiectul privind acordarea de sprijin refugiaților ucraineni);

6. Propuneri/analize privind sistemul CAA:
   – Propunerea de modificare a procentelor alocate celor două fonduri specializate de la 85% – 15% la 90%-10% împreună cu calculul de impact al acestei modificări;
   – Propunerea de modificare a art. 37 și 38 privind pensia anticipată împreună cu evaluarea impactului unei astfel de modificări în mai multe scenarii de modificare;
   – Raportul de Analiză Actuarială – Studiu Majorare Plafon Punctaj, raport întocmit pentru a analiza impactului majorării plafonului de punctaj aferent Fondului de Pensii, de la valoarea actuala de 5 puncte la valoarea de 7 puncte).

7. Informare privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară-RNPM;

8. Măsuri privind celebrarea Zilei Europene a Avocaților (25 octombrie);

9. Lucrări curente;

10. Diverse.