OUG 170/2020 stabilește noile proceduri pentru acțiunile în despăgubire în materia concurenței neloiale

OUG 170/2020 stabilește noile proceduri pentru acțiunile în despăgubire în materia concurenței neloiale

16 octombrie 2020

După 4 ani de încercări legislative și riscul unei proceduri de infringement care ne-ar fi costat aproximativ 2 milioane de euro, ordonanța care prevede mecanismul de despăgubire a celor prejudiciați de concurența neloială a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial.
OUG 170/2020 asigură cadrul procedural la nivel național pentru exercitarea efectivă a dreptului la despăgubiri cerut de legislația UE și include anumite modificări și completări aduse legii concurenței.

OUG 170/2020 transpune, după un vid legislativ de 4 ani, obiectivele din Directiva 2014/104/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 Noiembrie 2014 privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de concurență a statelor membre și a Uniunii Europene.
Câteva aspecte reglementate de OUG 170:

• Actul normativ asigură dreptul oricărei persoane fizice sau juridice care a suferit un prejudiciu din încălcarea legislaţiei concurenței de către o întreprindere sau o asociație de întreprinderi să solicite în instanță despăgubirea integrală a prejudiciului suferit;
• Consiliul Concurenţei va putea acorda asistenţă specifică la cererea instanţei naţionale în cadrul procedurilor referitoare la acţiuni în despăgubire;
• Instanța competentă să soluționeze cererile de reparare a prejudiciului cauzat de întreprinderi este Tribunalului București;
• Prin derogare de la prevederile art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, dreptul la acţiunea în despăgubire se prescrie în termen de 5 ani;
• Prin derogare de la prevederile art. 2.532 din Legea nr. 287/2009, prescripţia nu începe să curgă, iar, dacă a început să curgă, ea se suspendă pe perioada în care o autoritate în materie de concurenţă desfăşoară acţiuni în scopul investigării încălcării legislației la care se referă acțiunea în despăgubire;
• Modificările introduse în Legea Concurenței nr. 21/2020 prevăd redefinirea întreprinderii ca entitate angajată într-o activitate economică (spre deosebire de vechea reglementare care nu specifica că era vorba de o activitate economică) care oferă bunuri și servicii, indiferent de statut juridic și mod de finanțare;
• Consiliul Concurenţei elaborează și adoptă un regulament de procedură şi un regulament de organizare şi funcţionare;
• În baza acestui regulament își va exercita puterile de inspecție;
• În cursul inspecţiei inopinate, informaţiile stocate sau arhivate în mediul electronic pot fi copiate integral şi ridicate pe suport electronic, cu aplicarea de sigilii, urmând ca prelevarea informațiilor necesare investigației să se realizeze în prezența reprezentantului întreprinderii/asociaţiei de întreprinderi, la sediul Consiliului Concurenţei;
• Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă ce nu poate depăşi 10% din cifra de afaceri totală mondială realizată de întreprinderea sau asocierea de întreprinderi în anul financiar anterior sancţionării faptele săvârşite cu intenţie sau din neglijenţă.
• La art. 16 alin. (2) ordonanța preia recomandarea Comisiei Europene și prevede introducerea prezumţiei că încălcările sub forma unor carteluri provoacă prejudicii constând în creşterea preţului produselor sau serviciilor vizate de cartel cu 20%.

Conținutul integral al ordonanței îl puteți consulta AICI