OUG nr. 192 din 05.11.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind măsuri pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și de modificare a Legii nr. 81/2018 privind telemunca precum și HG nr. 935 din 05.11.2020 pentru modificarea și completarea HG nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

OUG nr. 192 din 05.11.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind măsuri pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și de modificare a Legii nr. 81/2018 privind telemunca precum și HG nr. 935 din 05.11.2020 pentru modificarea și completarea HG nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

08 noiembrie 2020

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 192 din 05 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1042/6.XI.2020

Hotărârea Guvernului nr. 935 din 05 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1042/6.XI.2020