Pentru a clarifica reluarea în spațiul public a unor discuții lipsite de bază factuală privind ”Protocoale încheiate de UNBR”, republicăm toate protocoalele identificate în evidențele UNBR cu mențiunea că acestea au fost aduse la cunoștința organelor de conducere ale profesiei la nivel central.

Pentru a clarifica reluarea în spațiul public a unor discuții lipsite de bază factuală privind ”Protocoale încheiate de UNBR”, republicăm toate protocoalele identificate în evidențele UNBR cu mențiunea că acestea au fost aduse la cunoștința organelor de conducere ale profesiei la nivel central.

07 noiembrie 2018

PROTOCOLUL din 06 iunie 2015 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală, încheiat între Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Barourilor din România;

PROTOCOLUL din 14 iunie 2011 pentru implementarea noilor coduri, încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul general de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești;

PROTOCOLUL de colaborare din 03 noiembrie 2011 încheiat între Uniunea Națională a Barourilor din România și Curtea de Apel București;

CARTA INTERPROFESIONALĂ a judecătorilor, procurorilor și avocaților români, semnată la 23 septembrie 2015 de Consiliul Superior al Magistraturii, Uniunea Națională a Barourilor din România și reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni;

PROTOCOLUL privind educația juridică din 20 iulie 2017 încheiat între Ministerul Justiției, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii și Înalta Curte de Casație și Justiție, la care Uniunea Națională a Barourilor din România a aderat ulterior;

PROTOCOLUL din 19 mai 2011 privind colaborarea dintre Consiliul Superior al Magistraturii și Uniunea Națională a Barourilor din România împreună cu Actul adițional din 16 iunie 2016 prin care a fost modificat și completat;

PROTOCOLUL din 09 mai 2012 privind colaborarea dintre Institutul Național al Magistraturii și Uniunea Națională a Barourilor din România;

PROTOCOLUL din 2015 de colaborare pentru traducerea documentului CEPEJ intitulat „Report on European judicial systems – Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice” încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Justiției, Parchetul general de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România;

PROTOCOLUL de colaborare din 11 ianuarie 2012 încheiat între Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Uniunea Națională a Barourilor din România;

PROTOCOLUL de colaborare din 07 noiembrie 2005 încheiat între Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Uniunea Națională a Barourilor din România;

PROTOCOLUL de colaborare din 06 decembrie 2006 încheiat între Curtea de Apel București și Uniunea Națională a Barourilor din România;

ACORD-CADRU de colaborare din 21 februarie 2011 încheiat între Institutul Național Al Magistraturii și Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților.