PRECIZĂRI transmise barourilor privind selecțiea avocaților formatori pentru Proiectul JUST ACCESS.

PRECIZĂRI transmise barourilor privind selecțiea avocaților formatori pentru Proiectul JUST ACCESS.

12 iulie 2018

Către

Toate barourile

În atenția doamnei / domnului decan

Urmare comunicării electronice din data de 10 iulie 2018, privind desemnarea unui număr de avocaţi care să poată fi implicaţi în derularea proiectului JUST ACCES, în raport de comunicările efectuate de managerul de proiect, vă transmitem următoarele PRECIZĂRI:

INTREBARE

Detalii privind activitățile ce vor fi prestate

RASPUNS

În etapa actuală a implementării proiectului nu sunt încă stabilite datele exacte ale sesiunilor de formare care sunt planificate a se desfășura în perioada septembrie 2018-septembrie 2019. Un calendar (estimativ) urmează a fi întocmit în prima jumătate a lunii august 2018.

Redăm mai jos cele 4 tipuri principale de activități în care pot participa avocații din teritoriu:

Activitate 1

2.2. Organizarea de activitati de informare la nivelul DGASPC SPAS din fiecare judet și din cele 6 Sectoare ale Mun. Bucuresti Se vor organiza 46 evenimente IEC în rândul angajaţilor DGASPC / SPAS (fiecare judet + 6 sectoare ale mun. Bucuresti) pe teme legate de functionarea sistemului de justiţie în vederea imbunatăţirii accesul cetăţenilor la justiţie prin mai buna pregătire a funcţionarilor cu rol de asistenţă al cetăţenilor ce pot avea de-a face cu sistemul de justiţie

(Septembrie 2018 – Martie 2019) – implementeaza UNBR

In cadrul componentei de informare și educaţie juridică se au în vedere următoarele direcţii:

(a) Informare cu privire la Ajutorul Public Judiciar în materie civila din perspectiva NCPC și legislatia conexa;

(b) Informare cu privire la Asistenta Judiciara în materie penala din perspectiva NCPP și legislatie conexa;

Evenimentele de informare-educare-constientizare (IEC) vor fi sustinute de către specialisti ai Liderului de parteneriat pentru a creşte nivelul de cunoaştere şi înţelegere al lucrătorilor sociali care oferă servicii unor persoane vulnerabile cu privire la proceduri în instanţă, drepturi și mecanisme administrative și juridice de protecţie a acestora, în vederea unei adecvate reprezentări a intereselor beneficiarilor DGASPC/SPAS.

Evenimentele IEC vor fi semnalizate corespunzator, materialele de curs vor respecta regulile de „Informare şi publicitate” stabilite în MIV POCA 2014-2020. De asemenea, în procesul formare, continuturile de formare vor include sectiuni dedicate implementarii principiilor orizontale (Egalitatea de şanse şi nediscriminarea şi egalitatea de gen, respectiv Dezvoltare durabilă).

Pentru aceasta activitate au fost estimate 368 ore: 8 ore/eveniment IEC (pregatirea+sustinerea evenimentului) x 46 judete x 140 lei/ora. Atributii experti: pregatirea și sustinerea activitate/eveniment de IEC (informare-educare-comunicare) cu privire la drepturile cetăţenilor, promovarea informaţiilor privind instituţiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de acestea cu accent pe drepturile grupurilor vulnerabile.

BUGET PLATĂ AVOCATI: brut = 51.520 lei. Aici poate fi implicat câte 1 avocat din fiecare barou.

Activitate 2

2.3. Organizarea de activitati de informare (sesiuni plenare) în cadrul institutiilor de Invatamant Campanii de informare, educare și constientizare a cetatenilor, privind drepturile omului și instituţiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de acestea (Noiembrie 2018 – August 2019) – implementeaza UNBR

● 2 campanii în principalele centrele universitare (Bucuresti, Iasi, Craiova, Cluj, Timisoara, Brasov) constand în actiuni de diseminare informatii și materiale promotionale precum și sesiuni plenare în care experti în drept și antidiscriminare vor aborda subiecte legate de accesul cetatenilor (inclusiv grupuri vulnerabile) la justitie. Beneficiari ai campaniilor de informare derulate în centre universitare: 6 centre universitare * 100 studenti=600 studenti.

Pentru aceasta componenta au fost alocate în total 720 ore * 120lei/ora, astfel (360 ore prima campanie si 360 campania nr. 2). Fiecare campanie are alocati 2 experti cu 180 ore /expert. Au fost estimate 30 ore/centru universirar * 6 universitati, astfel în cadrul fiecarei universitati vor fi selectate min. 3 facultati în cadrul carora vor fi organizate sesiuni plenare de informare, rezultand un total de min.18 sesiuni plenare în cadrul universitatilor. Fiecarei sesiuni i-au fost alocate 10 ore/expert (4-5 ore dedicate efectiv sesiunii de informare incluzand sesiunea de intrebari-raspunsuri la finalul prezentarii, 4 ore dedicate pregatirii fiecarei sesiuni și 1-2 ore premergatoare pregatirii și sustinerii sesiunii alocate pentru o intalnire cu profesor/reprezentant facultate pentru stabilirea/ adaptarea mesajului/continutului prezentarii la cursurile/cunostintele deja predate/ specializarile studentilor participanti.

BUGET PLATĂ AVOCATI: brut = 86.400 lei. Aici pot fi implicați avocați din barourile situate în localitatea unde se va desfășura fiecare eveniment.

● Sesiuni plenare de IEC în cadrul liceelor – vor fi selectate cate 2 licee din fiecare judet pentru stabilirea de acorduri de colaborare în vederea promovarii educaţiei juridice și a drepturilor cetatenilor.

Rezultatul acestor campanii consta în informarea a peste 3500 de elevi de liceu în cadrul a 92 de sesiuni (estimativ: 2 licee *40 elevi*46 judete+sectoare Bucuresti=3680 elevi) privind instituţiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de acestea.

Pentru componenta Licee, se estimează ca vor lucra 2 experti/liceu x 2 licee x 4 ore x 46 judete. Rezulta un total de 736 ore *120 lei/ora.

Atributiile expertilor componenta Licee: sustinerea de prelegeri/prezentari în cadrul sesiunilor de informare cu privire la drepturile cetăţenilor, promovarea informaţiilor privind instituţiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de acestea cu accent pe drepturile grupurilor vulnerabile. Tematicile abordate vor fi adaptate la specificul publicului ţintă, respectiv elevi de liceu și studenti (pentru studenti abordarea tematicii se va face în functie de profil/specializare).

Evenimentele vor respecta masurile de măsuri referitoare la principiile orizontale, necesare şi oportune pentru proiect (conform descrierii din sectiunile dedicate) și va include elementele de identitate vizuala ale POCA, în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala POCA.

BUGET PLATĂ AVOCATI: brut = 88.320 lei. Aici poate fi implicat câte 1 avocat din fiecare barou

Activitate 3

3.2. Organizarea a 41 sesiuni de formare dedicate avocatilor (Septembrie 2018 – Septembrie 2019) – implementeaza UNBR

Se vor organiza 41 de sesiuni de formare cu o durata de 1 zi-8 ore/workshop. Workshopurile se vor organiza la nivel judetean În mod concret, vor fi acoperite în principal:

1. tratarea reglementarilor privitoare sau cu incidenta în facilitarea accesului la justitie a cetatenilor, inclusiv grupuri vulnerabile, din perspectiva noilor coduri (Noul Cod Civil, Noul Cod de Procedura Civila/ Noul Cod Penal, Noul Cod de procedura Penala);
2. analiza acestor modificari din perspecitva jurisprudentiala;
3. ajutorul public judiciar și asistența judiciară în materie penală – standarde de calitate și importanţa acestora din perspectiva accesului la justiţie

Numarul estimativ de participanti (avocați) este de 25-26 persoane/workshop.

Rezultat – peste 1000 de avocați formaţi la nivel naţional pentru imbunătăţirea asistenţei juridice acordate cetăţenilor (inclusiv categoriilor vulnerabile).

Evenimentele vor respecta masurile de măsuri referitoare la principiile orizontale, necesare şi oportune pentru proiect (conform descrierii din sectiunile dedicate) și va include elementele de identitate vizuala ale POCA, în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala POCA.

Fiecare workshop va avea alocati 2 experti-lectori: au fost bugetate 16 ore/workshop (2 lectori*8 ore), rezultand un total de 656 ore (16 ore*41 evenimente).

BUGET PLATĂ AVOCATI: brut = 91,840 lei. Aici poate fi implicat câte 1 avocat din fiecare barou

Pe langa expertii responsabili de sustinerea efectiva a workshop-urilor, pentru aceasta activitate au fost alocate aprox. 60 ore/workshop (2520 ore total) pentru angajarea in proiect a unor experti regionali recrutare si coordonare grup tinta.

Acestia vor avea ca atributii: promovarea Activitatii 3.2 în randul membrilor Barourilor și selectarea participantilor la sesiunile de formare dedicate avocatilor. De asemenea, expertii regionali comunica și colaboreaza cu echipa de management și cu formatorii selectati pentru A3.2 în vederea alcatuirii grupelor de formare și mentin legatura cu participantii pe toata durata derularii activitatii.

Această activitate nu poate fi prestată de avocați. Plata se poate face cu contract de prestări servicii, contract de muncă, etc.

Pentru aceasta activitate au fost prevazute cheltuieli pentru servicii organizare workshop: cost închiriere sală + dotări necesare, servicii transport pentru 2 persoane; 1 noapte cazare * 2 persoane; catering pentru pauză de lucru tip cafea * 28 persoane (25-26 participanti + 2 lectori); pauză de lucru tip dejun *28 de persoane (25-26 participanti+2lectori); gestionare eveniment. Estimarea valorii serviciilor de organizare workshop a avut în vedere numarul maxim de participanti posibili/eveniment, urmand ca decontarea cheltuielilor sa fie facuta în raport cu numarul exact de participanti prezenti în cadrul fiecarui eveniment.

Nu au fost bugetate alte cheltuieli pentru echipele de lectori (exemplu diurna).

Activitate 4

3.3. Organizarea a 15 de sesiuni de formare multidisciplinare dedicate avocatilor, specialistilor DGASPC/ SPAS, pe tema Directivei 2012/29/UE şi a legislaţiei antidiscriminare (Octombrie 2018 – Septembrie 2019) – implementeaza UNBR și CRJ

Se vor organiza 15 sesiuni de formare multidisciplinare cu o durata de 16 ore (2 zile) /sesiune.

Acestea se vor organiza în următoarele judeţe: Bihor, Satu Mare, Maramureş, Suceava, Bistriţa Năsăud, Alba, Mureş, Bacau, Vaslui, Galaţi, Caras-Severin, Gorj, Prahova, Băila, Teleorman, incluzând astfel atât judeţe cu activitate judiciară mai intensă, având în vedere prezenţa curţilor de apel, dar și judeţe cu activitate mai restrânsă şi mai puţin dezvoltate din punct de vedere socio-economic, care beneficiază de mai puţine oportunităţi de dezvoltare profesională. Sesiunile au două obiective. Priumul este acela de a creşte nivelul de educaţie juridică și conştientizare al personalului DGASPC/SPAS care oferă servicii unor categorii defavorizate cu privire drepturi și mecanisme administrative și juridice de protecţie a drepturilor persoanelor vulnerabile în vederea unei adecvate reprezentări a intereselor beneficiarilor DGASPC/SPAS.

Al doilea obiectiv este acela de a stabili canale de comunicare și cooperare între avocați și personalul DGASPC/SPAS pentru a creşte accesul real la justiţie prin îmbunătăţirea calităţii asistenţei juridice acordată categoriilor defavorizate.

Prima zi se va desfăşura în paralel: o grupa alcatuita din personalul DGASPC/SPAS (14-15 participanţi) și o grupa alcatuita din avocaţi (12-15 participanţi), în special avocaţi din oficiu (ai căror beneficiari sunt de multe ori persoane aflate în grija DGASPC/SPAS). Tematica pentru personalul DGASPC/SPAS va include: tipuri de proceduri civile, administrative și penale prin care pot trece categoriile defavorizate (majoritatea beneficiarilor DGASPC fac parte din cel puţin o categorie defavorizată) cum ar fi: victime ale violenţei de gen sau traficului, copii în situaţii de risc, persoane cu dizabilităţi, persoane în risc de sărăcie, vârstnici, etc., cât şi legislaţia antidiscriminare și mecanisme de activare a acesteia atunci când drepturile beneficiarilor sunt încălcate.

Tematica pentru avocați va include: tipuri de proceduri civile, administrative și penale prin care pot trece categoriile defavorizate, standarde de protecţie a victimelor vulnerabile cf. Directivei 2012/29/UE şi legislatiei antidiscriminare.

A doua zi, cele două grupe se vor intalni în cadrul unei sesiuni comune pe tema asistenţei persoanelor vulnerabile dintr-o perspectivă multidisciplinară (ex. cum să evităm audierile multiple ale victimelor violenţei de gen, rolul psihologului în audierea victimelor vulnerabile, experiente și exemple din activitatea fiecaruia, etc.). Numarul estimativ de participanti (avocați, asistenti sociali, psihologi, consilieri juridici și alti specialisti este de peste 390 persoane (26-30*15 seminarii).

Durata 16 ore/workshop, prima zi de formare este impartita în 2 grupe (grupa 1 DGASPC/ SPAS și grupa 2 de avocați). Fiecare grupa din ziua I va avea 2 lectori: cate un lector principal din partea CRJ (care va sustine activitatea din workshop pe tot parcursul zilei – 8 ore) și cate un lector UNBR cu o implicare de 4 ore la fiecare grupa. In ziua a-II-a, cele 2 grupe se reunesc și sesiunea comuna este facilitata de toti lectorii: expert drepturile omului CRJ-8 ore, expert avocat CRJ-8 ore, expert gr.1 UNBR-4 ore și expert gr.2 UNBR-4 ore.

Pentru aceasta activitate au fost estimate un numar de 300 ore pentru expertii UNBR și 640 de ore pentru expertii CRJ. Totalul orelor alocate a rezulat astfel:

Pentru fiecare workshop, UNBR a alocat 20 ore, astfel: 4 ore pregatire și 16 ore prezentare efectiva în cadrul sesiunii: cele 16 ore rezulta astfel: 8 ore-ziua 1 (insumand 4 ore grupa1 + 4 ore grupa2) și 8 ore ziua 2).

– CRJ a alocat pentru fiecare fiecare workshop 2 experti: 1 expert drepturile omului, angajat CRJ cu total 320 ore/proiect dintre care: pregatire materiale (80 ore) și sustinere sesiuni de formare (15 sesiuni*16 ore/sesiune) și 1 avocat/expert CRJ (onorarii) cu total 320 ore/proiect, din care: pregatire materiale (80 ore) și sustinere sesiuni de formare (15 sesiuni*16 ore/sesiune)

Cele 60 ore pregatire alocate de UNBR (4ore*15 sesiuni) și cele 80 de ore alocate fiecaruia dintre expertii CRJ sunt necesare pentru pregatirea și adaptarea materialelor și continuturilor la specificul sesiunilor de formare. Metodologia de formare și instrumentele sunt puse la dispozitia expertilor/lectorilor insa este necesar ca în fiecare judet/sesiune sa fie abordate exemple practice familiare participantilor, prin urmare este necesara o activitate premergatoare de analiza a participantilor și de pregatire/adaptare a activitatilor practice la specificitatea judetului și a participantilor la aceste sesiuni.

Pentru aceasta activitate UNBR a prevazut cheltuieli pentru servicii organizare workshop: cost închiriere sală + dotări; servicii transport +cazare lectori; catering (pauză de lucru tip cafea + pauza de tip dejun * 28 persoane (media participantilor(min26-max30)/eveniment); gestionare eveniment.

Estimarea valorii serviciilor de organizare workshop a avut în vedere implicarea a 2 lectori din partea UNBR și numarul mediu de participanti/eveniment (au fost estimate intre 26 și 30 persoane/eveniment, iar pentru estimarea bugetului s-a folosit media=28 persoane), urmand ca decontarea cheltuielilor sa fie facuta în raport cu numarul exact de participanti prezenti în cadrul fiecarui eveniment.

Rezultate:

a) promovarea multidisciplinarităţii (cooperare intre avocați și personalul DGASPC) în abordarea cazurilor sociale/de abuz pentru a creşte accesul real la justiţie prin îmbunătăţirea calităţii asistenţei juridice acordată categoriilor defavorizate.
b) creşterea nivelului de educaţie juridică a personalului DGASPC/SPAS (peste 210 persoane) care oferă servicii unor categorii defavorizate cu privire drepturi și mecanisme administrative și juridice de protecţie a drepturilor persoanelor vulnerabile în vederea unei adecvate reprezentări a intereselor beneficiarilor DGASPC.
c) peste 390 de profesionisti (avocați și personal DGASPC/SPAS) formaţi pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei juridice acordată categoriilor defavorizate prin abordare multidisciplinară.

Grupul tinta participant la A3.3 este reprezentat de categoria 2) descrisa în sectiunea „Grup tinta” în Cererea de finantare, și anume: „personal din cadrul Directiilor Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului (DGASPC) și ai Serviciilor Publice de Asistenta Sociala (SPAS) cu atributii în legatura cu activitatea sistemului judiciar (avocați, consilieri juridici dar și asistenti sociali, manageri de caz, psihologi) – toti acesti specialisti au atributii legate de persoane ce fac parte din categorii defavorizate/vulnerabile și care de multe ori au nevoie de asistența juridical sau se afla în situatii ce impun participarea lor la proceduri judiciare, juristii”. Grupul tinta vizat de A3.3. respecta conditiile stabilite în cadrul subsectiunii 3.5: Eligibilitatea grupului tinta din ghidul solicitantului pentru acest apel, fiind alcatuit din:

– avocați în general și în mod special avocaţii care sunt înscrişi pe listele de ”curatori judiciari” și personalul angajat din carul barourilor cu atribuţii în legătură cu funcţionarea Serviciilor de Asistenţă Juridică, inclusiv avocați din oficiu. Acest grup ţintă se încadrează, în conformitate cu condiţiile stablite în cadrul subsecţiunii 3.5: Eligibilitatea grupului ţintă din ghidul solicitantului pentru acest apel la grupul: “persoanele care desfăşoară sau sunt autorizate să desfăşoare o activitate juridică și specialişti în domeniul dreptului și/sau cu atribuţii în legătură cu activitatea sistemului judiciar”;

– persoane reprezentand personal din cadrul Directiilor Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului (DGASPC) și ai Serviciilor Publice de Asistenta Sociala (SPAS) cu atributii în legatura cu activitatea sistemului judiciar (consilieri juridici dar și asistenti sociali, manageri de caz, psihologi). Acest grup ţintă se încadrează, în conformitate cu condiţiile stablite în cadrul subsecţiunii 3.5: Eligibilitatea grupului ţintă din ghidul solicitantului pentru acest la grupul: “personal din instituţii din cadrul administraţiei publice locale şi/sau centrale, cu precădere personalul cu atribuţii în legătură cu activitatea sistemului judiciar”

BUGET PLATĂ AVOCATI: brut = 42.000 lei. Aici poate fi implicat câte 1 avocat din barourile Bihor, Satu Mare, Maramureş, Suceava, Bistriţa Năsăud, Alba, Mureş, Bacau, Vaslui, Galaţi, Caras-Severin, Gorj, Prahova, Băila, Teleorman

INTREBARE

Detalii privind natura juridică a angajării în proiect

 

În cadrul proiectului, în ceea ce privește beneficiarii avocați, sunt întâlnite 2 categorii:

a) participanții avocați la sesiunile de pregătire / ateliere (neremunerați)
b) avocații-experți (cu experiență în domeniile indicate ca fiind sensibile în proiect) care ar putea sprijini proiectul în sensul în care, pe baza metodologiei și a manualului întocmite și redactate de experții cu activitate în lunile iulie-septembrie să susțină activitate de formare (în sensul de a preda colegilor avocați) în domeniile indicate ca fiind prioritare pentru atingerea obiectivelor proiectului. Aceștia (care pot fi între 6 și 84 de avocați) vor avea în fapt menirea de a disemina conținutul științific al formării. Acești avocați vor fi remunerați cu un tarif orar situat între 120 și 140 lei/ora, brut. Nu toți avocații vor avea aceeași implicare orară în activități.

Proiectul prevede plata avocaților sub forma contractului de cercetare sau de cedare a drepturilor de autor. Sumele bugetate sunt sume brute.

Perioadele de contractare vor fi limitate la numerele de ore indicate în descrierea activităților.

INTREBARE

Criterii obiective de selecție a formatorilor, de natura: vechimii în profesie, titlului profesional (definitiv/stagiar), domenii/specializări profesionale, alte criterii (în măsura în care există)

Criteriile de selecție a avocaților trebuie să fie cele care să permită persoanelor selectate să răspundă cerințelor proiectului.  În mod cert, este de dorit ca avocații care vor fi selectați să fie implicați în activitățile proiectului trebuie, cu titlu de exemplu:

● să aibă experiență profesională cu privire la Ajutorul Public Judiciar în materie civila din perspectiva NCPC și legislatia conexa;
● să aibă experiență profesională cu privire la Asistenta Judiciara în materie penala din perspectiva NCPP și legislatie conexa
● să aibă experiență profesională cu privire la proceduri în instanţă, drepturi și mecanisme administrative și juridice de protecţie a acestora
● să aibă minime abilități și competențe pedagogice pentru a putea disemina informațiile către colegii avocați

Av. dr. Gheorghe Florea

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România