Procedurile pentru decontarea sumelor acordate în baza OUG 132/2020 au fost publicate în Monitorul Oficial – aspecte privind avocații

Procedurile pentru decontarea sumelor acordate în baza OUG 132/2020 au fost publicate în Monitorul Oficial – aspecte privind avocații

01 septembrie 2020

HG 719/2020 descrie procedurile privind decontarea sumelor acordate în baza OUG 132/2020 care se referă la firmele cu salariați, PFA și alți liber profesioniști, lucrătorii sezonieri și zilieri, precum și la angajații care lucrează în sistem de telemuncă.

Profesioniștii avocați care și-au redus activitatea în perioada stării de alertă și doresc să beneficieze de indemnizație compensatorie depun cerere pe proprie răspundere la agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială în raza cărora își au sediul social.

Procedura prevede că cererile se depun în format electronic sau tipărit și trebuie însoțite de copia actului de identitate și de declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de acordare a indemnizației. Documentația se depune în luna curentă pentru luna anterioară, iar banii vor fi alocați  în 10 zile de la depunerea actelor și după plata taxelor aferente.

Următorul pas  pentru ca sprijinul să devină efectiv accesibil este aprobarea modelelor de acte ce trebuie depuse. Aceasta se va face prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, în cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern. Cum actul normativ a intrat în vigoare la 31 August 2020, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, urmează ca documentele să fie făcute public până la 10 Septembrie.

În ce privește depunerea în format electronic a documentelor, aceasta se poate efectua prin completarea modelelor de cereri și a formularelor electronice disponibile pe platforma Punctul de contact unic electronic (reglementată prin HG 922/2010) sau pe platforma aici.gov.ro.

Guvernul a stabilit ca facilitățile să se aplice până la 31 decembrie 2020.

Distribuie prin: